Avestas astroloģija

Mūsdienās ir pieejama dažāda veida astroloģija. Vispopulārākā ir klasiskā, vēdiskā un avestas astroloģija. Avestas astroloģija, kuru es apguvu ir balstīta uz senas āriešu civilizācijas mācības. Seno āriešu mācība balstīta uz visuma un kosmiskās pasaules izpratni, kuru pasludināja kā labā un ļaunā būtības izpratni ar nepieciešamību cilvēkiem izdarīt brīvu apzinātu izvēli starp labo un ļauno. Seno āriešu reliģijas pamatā ir kopīgā Likuma uzbūves atspulgs uz Zemes, kas tika dots cilvēkiem pareizai dzīves organizācijai. Līdz tam cilvēku sabiedrībai nebija nekāda priekšstata par tiešu mācību attiecībā uz Kosmosu un cilvēka vietu tajā.

     Šīs izpratnes rezultātā pirms 4000 gadiem radās zoroastrisms – reliģija, kas nosaukta gaišreģa Zaratustras vārdā. Uz III-II tūkstošgades robežas pirms mūsu ēras Viņš, „Zvaigznes dēls” un diženais dievu sūtnis, ieradās uz Dienvidu Urālu zemēm – vietu, kurā vienotais āriešu etnoss sazarojās: indiešu, irāņu un eiropiešu atzarā. Viņa misijas pamatā bija senās āriešu mācības atdzimšana un atjaunošana. Filozofiskā koncepcija par savstarpējo saikni starp kosmosu, dabu un cilvēku, mitoloģiskais priekšstats par labo un ļauno, viņu kosmisko cīņu laikmeta beigās, par cilvēka brīvo izvēli šajā cīņa, kā arī mācību par zvaigznēm un viņu ietekmi uz cilvēku likteņiem – tas viss kļuva par reliģijas, kosmoloģijas un zoroastrisma kosmogonijas pamatu.

    Astroloģija ir zoroastrisma mācības sastāvdaļa. Tā ir svēta, sakrāla, dižena un cēla zinātne, tāpēc kopš seniem laikiem nav pieejama plašam cilvēku lokam. Zoroastrisma reliģijas pamatlikumi aprakstīti svētajā grāmatā Avestā, kas sastāv no 21 daļas. Avestā vesela grāmata veltīta astroloģijai. Astroloģija savā būtībā ir ļoti daudzveidīga un neaptverama. Cilvēka dzīve, kas atspoguļota horoskopā, ir sava veida mistērija, kā šaha partija, kas sākotnēji dod daudzus spēles variantus.

    Avestas astroloģijā tiek ņemti vērā 16 kosmiskie ritmi, kas izpaužas caur 16 planētām, no kurām 4 ir fiktīvās planētas.

(P.Globa „Seno āriešu mācība”, 2007)

    Mūsdienās Avestas astroloģijas atdzimšanu veicinājis populārais astrologs, vēsturnieks, astroloģijas institūta rektors un Avestas asociācijas astroloģijas prezidents Pāvels Globa.