Gads, mēnesis, diena

Katrai Saules dienai, mēnesim un gadam zoroastriešu kalendārā atbilst noteikts totēma dzīvnieks, kura veidols palīdz cilvēkam viņa harizmas izpausmē un iziet no karmiskā apļa. Katram cilvēkam ir vairāki totēma dzīvnieki, kas saistīti ar dzimšanas dienu. Atmodinot totēma garu, cilvēks ne tikai iegūst sakrālo aizsardzību, bet arī spēj iziet no laika labirinta, jo pavadonis būs tieši viņa totēms.

        Totēmi var būt ne tikai dzīvnieki, bet gan arī augi un minerāļi. Tas ir kā simbols, dinamisks vai statisks veidols, kas ļauj cilvēkam labāk izprast savu vietu pasaulē un sajust saikni ar augstākiem spēkiem. Katrs totēms izpaužas savā līmenī. Saplūstot ar savu totēmu, ieejot viņa tēlā (apzināti vai neapzināti) cilvēks atbrīvojas no piesaistes pie fiziskās pasaules, ļauj vieglāk realizēt pārdzimšanas procesu ar mērķi nodibināt saikni ar augstāko pasauli. Totēmi tiek izmantoti tādēļ, ka viņi neveido karmiskās cilpas, kā to dara cilvēks, tāpēc viņš nespēj daudz ko saredzēt.

         Kā viens no populārākajiem totēmu veidiem ir Jupitera kalendārs, kur ir iekļauti 12 dzīvnieki. Visiem dzimušajiem savos gados piemīt līdzīgas un vienojošas īpašības. Tas var izpausties arī fiziskā izskatā. Senākos laikos totēma dzīvnieku nēsāja sev līdzi, baroja, sekoja viņu uzvedībai, jo uz viņiem iedarbojās neredzamie spēki, kas ietekmē arī cilvēku.

          Zoroastriešu tradīcijā tiek atzīmēti vairākas totēmu sistēmas. Piemēram, katrai no 28 Mēness stāvvietai ir savs totēms, arī katram no 360° Zodiaka aplī ir savs totēms. Tanī pašā laikā ir totēmi, kas saistīti ar kalendārajiem cikliem, kas ietekmē cilvēkus, kuri dzimuši vienā dienā, vienā mēnesī, vienā gadā un pat vienā stundā.

        Totēmu sistēmas īpatnība zoroastrismā ir tāda, ka totēmiem ir arī antitotēmi, kas ir pretstats totēmam. Kā totēmi tiek uzskatīti dzīvnieki, kas ir labi (caur viņiem darbojās gaišie spēki), bet antitotēmi – tie ir apgānītie dzīvnieki (caur viņiem darbojās tumšie spēki). Piemēram, gailim pretstats ir klija, delfīnam – haizivs, zalktim – odze, zilonim – pele, briedim – krupis u.tt. Arī antitotēma īpašības var izpausties cilvēkos, kas var liecināt par augsta līmeņa samaitātību, tanī pašā laikā totēma īpašības norāda uz to, ka cilvēks ir atzīmēts augstā līmenī. Tomēr ne katrā cilvēkā var konstatēt totēma vai antitotēma īpašības.

32 gadu kalendārs

        Zoroastriešu 32 gadu kalendārs saistīts ar pirmatnējām atmiņām par sākotnējo Saturna ciklu, kas bija 32 gadi. Senie ārieši Saturnu dēvēja par Keivanu, kas tulkojumā nozīmē “Laika pavēlnieks”. Saturns savu ciklu mainīja uz 29,5 gadiem pēc tumšo spēku iebrukuma mūsu Saules sistēmā.

         Tieši ar Keivanu ir saistīts laiks, kas saucās par “Zelta gadsimtu”, “Labo valdnieku laiku”, kad valdīja Hormazds. Tas viss notika Vērša laikmetā, kas saistīts ar vienu no Hormazda erceņģeļiem Amešu-Spentu  Ašu Vahištu.

         Saturna cikla kalendārs svarīgs cilvēkiem, kas aizņemti ar sevis izzināšanu, sava “Es” atklāšanu, lai realizētu savu radošo potenciālu. Saturna pamatfunkcija ir sava iekšējā kodola izveidošana, vērtību sistēmas noteikšana, būt individualitātei sabiedrībā un dot personīgo ieguldījumu pasaules procesos. Saturns izpauž cilvēkos patstāvību, liekot pašam risināt savas problēmas. Ar to viņš veicina cilvēku uz pašatklāsmi un savu radošo plānu un ieceru realizāciju.

          Hvarna, kas saistīta ar dzimšanas gadu, tiek dāvāta no Dieva un tāpēc saucas par valdnieku hvarnu. Viņa palīdz cilvēkam izpausties lielos mērogos, piemēram, egregora līmenī, lielā sociālā vidē, sabiedrībā kopumā, kā arī dod pareģa spējas. Katram kalendārajam gadam atbilst sava planēta – aizbildne, kas izpauž cilvēkā vai nu pozitīvās, vai negatīvās īpašības. Ar katru gadu saistīti 2 dzīvnieku valsts pārstāvji – totēms un antitotēms. Tas viss atspoguļojas cilvēka ārējā izskatā un uzvedībā, caur kuru var noteikt hvarnas esamību un cilvēka izvēli.

        Tādā veidā, 32 gadu kalendārs, kura pamatā ir Saturna cikls, palīdz labāk ieraudzīt savu vietu uz zemes, izzināt savu likteni, dziļāk izprast daudzus Visuma likumus.

           Katrs gads sākas ar pavasara saulgriežiem 21. vai 22.martā.

32 gadu kalendārs

         Piemēram, 21. cikla gads (1958, 1990, 2022) ir saistīts ar Šahrevaru (Debesu karapulku vadonis). Totēms Gepards, cīņas simbols par taisnību, cīnīšanos, neprognozējamību, bezbailību. Šī gada cilvēki tiek raksturoti ar drosmi, neatkarību, nepakļāvību, milzīgu spēku, asumu, ietiepību, prasmi spēlēt, aprēķināt, būt pārsteidzošiem, cēlsirdīgiem. Antitotēma īpašības – cietsirdība, sadisms, nodevīga rīcība, viltība. Gads saistīts ar cīņu pret Ļaunumu, problēmu saasināšanos, atmaskošanām, ar neparedzamiem notikumiem, sliktākā gadījumā – kara vai revolūcijas sākums.

12 mēneši

          Katram mēnesim arī ir savs eņģelis-aizgādnis un totēms. Mēneša hvarna tiek saukta par garīdznieka vai priestera hvarnu un lielā mērā atkarīga no iepriekšējām paaudzēm. Mēneša totēms modina mūsu mantoto informāciju, sasaistot mūs ar dzimtu un senčiem. Atšķirībā no gada hvarnas, kuru dod augstākie spēki, neatkarīgi no dzimuma, priestera hvarnā izdala divu veidu hvarnu: sieviešu un vīriešu. Tas tāpēc, ka priesteru hvarna atšķiras priesterim un priesterienei un tā būs saistīta pa dzimtas līniju. Priestera hvarnu nodod mantojumā.

           12 mēneši – 12 dažādas hvarnas, kur katra tiek simbolizēta ar kādu no svētajiem dzīvniekiem. Pastāv mīts par to, kā bija izvēlēti šie 12 dzīvnieki. Tajos laikos, kad valdīja Keivans pār pasauli, Ijma radīja šķirstu, kurā tajos laikos kad bija dabas kataklizmas (tumšo spēku iebrukuma rezultātā) bija nepieciešams savākt 12 dzīvnieku pārus. Ijma piedāvāja savākties visiem dzīvniekiem kopā, sadalīja tos 12 grupās, jo bija 12 vārti un izvēlējās starp dzīvniekiem 12 barvežus. Šie 12 barveži arī kļuva par tiem 12 dzīvniekiem, kas saistīti ar gada katru mēnesi. Lūk, kāpēc cilvēki, kas atzīmēti ar mēneša hvarnu ir sociālie vadītāji. Šāda hvarna atklājas tikai kolektīvā starp sev līdzīgajiem, tikai tad, kad cilvēks izpauž savu radošo personību sociālā vidē. Tā parāda, kas cilvēkam jāizdara sabiedrības labā šajā dzīvē, bet ne priekš sevis.

           Zoroastriešu kalendāra mēneši katrs ir 30dienas gari. Pirmais mēnesis sākas ar pavasara saulgriežiem. 12 mēneši pa 30dienām kopsummā dod 360 dienas – tas ir “ideālais” gads “ideālā” pasaulē, pirms tumšo spēku iebrukuma. Ņemot vērā to, ka tagad ir 365 dienas gadā (vai 366), tad saules mēneši nesakrīt ar zodiaka zīmēm un pāri paliek 5 dienas. Šīs dienas tiek uzskatītas sēru un raudu dienām pēc zaudētās harmonijas un tām arī ir savs totēms – Delfīns.

12 mēneši

              Piemēram, pirmais mēnesis atbilst Auna zīmei un saistīts ar dabas atmošanos, augšāmcelšanos no mirušajiem un Debesu Uguni – visa dzīvā sākumu Visumā. Tas ir laiks garīgā ceļa izvēlei un tradīciju atjaunošanai. Tas ir veltīts kuplajam Senču Kokam un cilvēku Dzimtas saknēm, tāpēc šajā mēnesī nepieciešams pieminēt savus senčus, lūgties par viņiem un lūgt viņiem aizsardzību. Cilvēku augstākais uzdevums, kas dzimuši šajā mēnesī – cīņa ar ļaunumu, sarežģītu situāciju atšķetināšana, Senču Likumu pildīšana, drosmīga un bezbailīga tiekšanās uz augstiem ideāliem.

             Mēneša totēms – Ezis, kas zoroastrismā tiek saukts par Hormazda suni. Antitotēms ir kobra, indīgā čūska. Ezis necieš nekārtību, ietiepīgs sīkumos, precīzs darbos, no vienas puses – stingrs, no otras – maigs, poētisks, sentimentāls. Jebkuru slepenu ļaunumu Ezis atmasko ar savām adatām, caurdurot tumsu un atklājot slepenos nodomus. Mēneša hvarna – aizsardzība pret visām briesmām, īpaši slepenajām, paaugstināta reģenerācija, kaitējumu šādiem cilvēkiem var nodarīt tikai īslaicīgi (viņi ātri atjaunojas).

30 saules dienas un galvenie labie darbi

          Visas zoroastriešu saules kalendāra dienas saistītas ar noteiktiem labiem darbiem, kuru izpildot, cilvēks var saņemt vēl vienu dievišķo labklājību – cīnītāja hvarnu. Protams, tad ir jāseko visiem labajiem darbiem, bet, jo īpaši uzcītīgiem jābūt attiecībā pret darbu, kas saistīts tieši ar jūsu dzimšanas saules dienu.

         Katrai saules dienai ir arī savs eņģelis, ieteicamās rekomendācijas, sapņu nozīme, totēms un antitotēms – to izskats un raksturojums, hvarnas zīmes, labais darbs un grēks, valdošā planēta, spēka priekšmets un akmeņi.

Piemēram, ja cilvēks dzimis 17.saules dienā:

Dievība – Sraoša – pavada dvēseles uz viņpasauli. Kritiska diena. Jāaizsargā sevi ar mantru, lūgšanu. Šajā dienā dzimušajiem īpaši jāizvēlas vārds. Labāk, ja ir nevis viens, bet vairāki vārdi, ne mazāk kā 3.

Totēms. Zirgs ar gaiļa galvu un spārniem, sudrabaini-zeltainā krāsā ar sarkanu, dzeltenu krāsu, zilām spalvām un dažiem cekuliem.

Izskats. Garš augums, tievs, izteikti stūraini sejas panti, nepaklausīgi mati, augsta piere, ass savilkts skatiens, plati, atstatus acis. Plāna āda. Asinis ātri pieplūst sejai, ātri sarkst.

Raksturs. Emocionāls, galējs jūtīgums, bet stingrums un noturība, stingrība noteikto uzdevumu izpildē, mērķtiecīgums. Tādi cilvēki bieži mēdz būt kaušļi, īpaši bērnībā, tieksme uz cīņu, visu dzīvi var veltīt cīņai ar tumšiem spēkiem, neceremonējas ar ienaidniekiem, alkst pēc uzvaras, aktīvi un bezbailīgi izpilda savu pienākumu. Reformatori, viņu rīcība ir negaidīta un neparedzama, aizstāv godīgumu. Izlēmīgi, patiesi, apķērīgi. Lieliski sportisti. Mīl ģimeni. Spēj saglabāt uzticību, bet ģimenes dzīvē ne vienmēr veicās, jo ir pastāvīga tieksme uz ceļojumiem, misionāru darbību. Pārāk atvērti, pat naivi. Viss rakstīts uz sejas. Nav raksturīga viltība. Liela ievainojamība, nenoturība, kad nevajag, kad vajag lien kauties. Bieži uzņemas darbu, kas pārspēj viņa spēkus. Nekad nenokar degunu, kompānijas dvēsele, labi satiek ar tuvākajiem, daudz mīļu nodarbju. Visur ievēro mērenību, kautrīgumu, nav piesaistīts vienai dzīves vietai, piemīt spējas uz svešvalodām. Pirmā dzīves puse vairāk laimīga.

Hvarnas zīme. Pie matu saknēm, pieres vidū, sarkanīga vai brūngana dzimumzīme.

Labais darbs. „Sūdzambībeļu” vai apmelotāju atmaskošana. Nevajag ne pie kā pieķerties, jābūt augstākā kosmiskā likuma kalpotājam. Par to var saņemt lielu spēku, tad vienmēr brīdinās par briesmām.

Antitotēms. Krokodila un piekūna sajaukums: krokodila ķermenis, piekūna spārni un aste, bet purns – krokodila. Lidojoša ķirzaka, it kā pterodaktils, melnā krāsā.

Izskats. Vidējs augums, bāls, plata, veselīga un nesarkstoša seja, mazas sivēntiņa actiņas. Mati līdzeni un plāni, tieksme uz plikpaurību un pilnīgumu. Ādas krāsa pārāk bāla vai pārāk pelēcīga, agri parādās grumbas, svīst, nepatīkama smaka no mutes. Šķielēšana vai redzes defekts, klusa, apspiesta balss. Bieži negatīvajā pusē ir neliels tumšs plankumiņš acs stūrītī, baltumā – tas norāda uz apsēstību ar dēmonu, nepiemīt astrālās aizsardzības. Bieži tas ir briesmonis, ļaundaris, ar nakts dzīvi, izrāda interesi par okultām zinībām ar mērķi ietekmēt cilvēkus, tieksme uz melno maģiju. Psiholoģiskās un hipnotiskas spējas, prot spiest uz psihi, runā lēni, bet uzstājīgi, zina katra vājās vietas. Ļauns un atriebīgs, nežēlīgs, nekad neko nesaka tieši, „pielīp” pie citiem, pakāpeniski kļūst bezkaunīgs, mīl nāvi, neieredz dzīvi un jautrību, tieksme uz nekrofīliju, vēlme nogalināt, lauzt, graut, izvarot. Nav tīrīgs, mīl melot. Melnā vārda nesējs un melna skatiena raidītājs, jebkurš nolādējums var piepildīties, cilvēki, kas atrodas viņam blakus izjūt ciešanas.

Grēks. Zagšana un citu pierunāšana uz to.

17.dienā dzimušie, kaut reizi dzīvē, izjutīs vēlmi novākt šķērsli (cilvēku) no sava ceļa, Īpaši tādu, kuram apskauž.

Skaitļi. 17, 23, 59, 84.

Planēta. Hīrons.

Zvaigzne. Arkturs – oranžīgi- sarkana, 1.lieluma. Dod neparedzamu spēku vai bīstamību būt nospiestam ar šo spēku. Nedrīkst būt gļēvs, savādāk uzbruks nelaimes. Arkturs dod uzdevumu jebkurā lietā iet līdz galam, savādāk viņš zaudēs. Augstākajā līmenī tā ir magu zvaigzne, debesu atslēgas.

Akmens Lals – koši sarkans, caurspīdīgs akmens. Mīlestības un mākslas akmens, veicina labvēlīgu attieksmi. Dod laimi mīlestībā, sapņainumu, atbrīvotību, pēc kuras nāk liela nelaime. Nelabvēlīgi ietekmē veselību, var būts vielmaiņas traucējumi, aknu slimības.

 Tulkots no “Seno āriešu mācība” P.Globa.