Kosmogrammas grādi

Kosmogramma ir iedalīta 360 grādos, kur katrai no 12 zīmēm ir 30 grādi. Katrs zodiaka grāds sniedz plašu informāciju, kuru var iedalīt pa dažādiem līmeņiem:

1.     Psiholoģiskais – parāda cilvēka rakstura iezīmes, radošās spējas vai noslieci uz tām, ģenialitāti vai otru galējību – vardarbību, izvirtību; talantus.

2.     Sadzīviskais – parāda iespējamos notikumus ar kuriem cilvēks var sastapties savā dzīvē, pie noteiktu apstākļu sakritības. Viss atkarīgs no tā kā cilvēks pats reaģēs.

3.     Simboliskais – ar katru grādu ir saistīts kāds mīts, kas izskaidro scenāriju, grāda ietekmi.

4.     Mandalas –grāda izpausme caur ģeometrisku figūru. Vienlaicīgi tas var būt kā aizsardzības zīme, gan kā mikrokosmos un likteņa formula.

5.     Krāsu gammas – parāda labvēlīgo vai ne tik labvēlīgo krāsu ietekmi dzīvē. Viss atkarīgs no planētas un tās statusa.

6.     Totēmiskais – parāda saikni ar dzīvnieku pasauli – zoodiaks un sniedz to raksturojumu, bieži izmanto horoskopa rektifikācijā;

7.     Numeroloģiskais – grāda kārtas numurs parāda īpašas rakstura iezīmes un papildus dzīves scenārijus. Tas ietekmē tikai tad, ja vienā kārtas numura grādā ir ne mazāk kā trīs planētas.

8.     Medicīniskais – cieši saistīts ar psiholoģisko līmeni cilvēkā. Norāda uz ķermeņa daļām, enerģētisko saikni, slimībām.

Katram grādam ir savs pārvaldnieks (planēta), kuru sauc par gradarhu vai subdispozitoru. Tā ir planēta, kas pārvalda grādu un visu tā informāciju. Tieši no šīs planētas īpašībām ir atkarīga informācijas ietekme uz cilvēku labā vai sliktā nozīmē. Ja planēta cilvēka dzimšanas horoskopā būs ar negatīvu karmisko statusu, tad arī ietekme var būt negatīva un otrādi. Grādu pārvaldniekus nosaka pēc Magu zvaigznes (sk.attēlu). Pie tam, katram grādam ir trīs pārvaldnieki – gaismas, ēnas un ezotēriskais. Lai grāda informācija darbotos pilnvērtīgi, tad šiem trim pārvaldniekiem jābūt savstarpēji saistītiem ar aspektiem.

Magu zvaigzne.

Zodiaka aplī izdala vēl īpašus grādus:

1.     Čūskneša grādi;

2.     Karaliskie vai valdnieku grādi;

3.     Graujošie vai nabadzības grādi;

4.     Tukšie grādi;

5.     Planētu eksaltācijas grādi;

6.     Planētu kritiena grādi;

7.     Planētu pārvaldīšanas grādi;

8.     Planētu izdzīšanas grādi.

Čūskneša grādi (13.zodiaks) atrodas no 24° Skorpiona zīmes līdz 7° Strēlnieka zīmē. Tas ir posms, kur saskaras divas pasaules augšējā un zemākā. Ja šajos grādos dzimšanas kartē ir planētas un piedevām vēl katra savā zīmē un savienojumā, tad cilvēkam dzīvē tiek dotas milzīgas iespējas, ja vien viņš spēj iziet visādiem pārbaudījumiem un kārdinājumiem. Katru gadu Saule iet tā saucamo „sadedzināto ceļu” no 16.-22.novembrim. Skorpiona zīmes 7 grādi ir 13. zodiaka pirmā daļa, bet otrā daļa ir 7 pirmie grādi Strēlnieka zīmē un saucās „Dimanta ceļš”. Kādreiz to pārvaldīja planēta Faetons, kas gāja bojā, tā orbīta saglabājusies starp Marsu un Jupiteru. Tāpēc šajā laikā Saule simboliski izdzīvo Faetona bojāeju, kur katra diena ir pārbaudījums uz dažādiem kārdinājumiem un izturību. 24°Sk – pārbauda cilvēku vērtību sistēmu, ticību un pārliecību tam ko cilvēks dara. 25°Sk – pārbauda cilvēku drosmi, drošsirdību, gribasspēku, iniciatīvu, arī agresiju un rupjību. 26°Sk – cik spēcīgs ir cilvēka dvēseles stāvoklis, emocionālais noturīgums, cik lielas bailes, skaudība. 27°Sk– harmoniju attiecībās un jūtās, attieksmi pret materiālajām lietām un vērtībām, kā arī izlaidību un skopumu. 28°Sk-  pārbauda pašapziņu, radošo degsmi, egoismu, paštīksmināšanos. 29°Sk – pārbauda domu un kontaktu tīrību, vai melo, zog, baumo. Visbeidzot 30°Sk pārbauda kā cilvēki ievēro likumus, viņu autoritāti un varaskāri.

Visi karaliskie un graujošie grādi ir izmētāti pa zodiaka apli un arī simboliski saistīti ar Faetona paliekām. Šajos grādos cilvēki tiek pārbaudīti uz laimi vai ciešanām. Visi cilvēki, kuriem šajos grādos atrodas kāda planēta ir Kosmosa uzraudzībā. Karaliskajos grādos cilvēki tiek pārbaudīti ar kārumiem un dāvanām, bet graujošajos grādos ar pātagu. Ja pēc planētas karaliskajā grādā cilvēks sāk kļūt augstprātīgs un lepns, jo viņam tiek dotas dažādas dzīves dāvanas, viss viegli padodas, tad viņam vienā brīdī var arī visu atņemt un viņš var zaudēt savu veiksmi kā pasakā par zelta zivtiņu, kur paliek pie sasistas siles. Graujošie grādi māca būt dāsniem, labsirdīgiem, izpalīdzīgiem, vairāk dot no sevis. Ja cilvēki to nedod paši, tad viņiem to dzīves apstākļi atņem un paši dzīvo ciešanās un pārdzīvojumos.

Par tukšiem grādiem sauc tādus grādus, kur tiek dzēsta jebkuras planētas informācija, kas nokļuvusi šajā grādā. Tukšie grādi māca cilvēkiem dzīvi uztvert viegli, visu viegli laist garām, nekam nepieķerties.

Katrai planētai zodiaka aplī ir savs eksaltācijas grāds, kas dod milzīgu spēku, kuru cilvēkam ir iespējas izmantot. Savukārt planētu kritiena grādi norāda uz to, ka cilvēks tieši zaudēs savus spēkus. Cilvēks ir vairāk pakļauts kārdinājumiem. Planētu pārvaldīšanas grādi norāda uz psiholoģisko noturību un stabilitāti, bet izdzītie grādi izpaudīsies dzīvē kā psiholoģiskie kompleksi koncentrētā veidā.

Atsevišķi vēl jāatzīmē karmiskie grādi, tas ir 1°Auna zīmē un 30°Zivju zīmē. 1°Auna zīmē saistīts ar cilvēka personīgo karmu. Ja šajā grādā atrodas planēta, tad caur to cilvēkam nākas izciest citu grēkus. Viņš ir kā upuris, kas sev pievelk vai uzņemas citu grēkus. Cilvēkiem ir jābūt pieticīgiem un kautrīgiem, ar savu nostāju, patstāvību un izturību. Cilvēks uzreiz atbild par visu labo un slikto, ko sadarījis savā dzīvē. 30°Zivju zīmē saistīts ar kolektīvo karmu. Tas dod iespēju izvairīties no atbildības par saviem darbiem. Tas ir karmiskās cilpas grāds. Par šāda cilvēka darbiem atbild citi cilvēki, īpaši tie, kuriem ir planēta 1°Auna zīmē. 30°Zivju zīmē dod iespēju izmantot kopīgo kolektīvo Hvarnu. Cilvēkam ir jāizmanto sev dotās iespējas kopīgajam labumam, palīdzot citiem.

 Materiāls sagatavots no P.Globas grāmatām: “Zodiaka grādu raksturojums”, “Zodiaka grādi”.