Zodiaka zīmes

Zodiaks – sengrieķu vārds, kura pamatā ir vārds zodion – “mazais dzīvnieks”, “dzīvā radība” un kiklos – “aplis”. Burtiskā tulkojumā – “dzīvnieku aplis”. Tomēr, ja ņem vērā arī simbolisko nozīmi, tad vārda zodiaks nozīme būs – “dzīves aplis”. Šajos vārdos ir ielikta dziļa jēga. Zodiaks ir mūžīgais Saules, Mēness un planētu ceļš, ar kuru cieši saistīta visa mūsu dzīve uz Zemes gan kopumā, gan katram atsevišķi. Dažādas tautas identificēja Zodiaku ar lielo un svēto Debesu ceļu, pa kuru iet Saule. Zodiaku var skatīt kā kosmisko spoguli, jo senā “dzīvības apļa” simbolika ataino kultūras un reliģijas tradīcijas, ezotēriskās un okultisma zināšanas. (Attēlā redzams Zodiaka aplis ar Avestas Zodiaka zīmēm. Pirmais ir pamat aplis, otrais – augšējais zodiaks.)

Avestas grāmatā “Bundahišn”, kuras nosaukums tiek tulkots kā “Pamata radīšana”, teikts, ka ar mērķi nosargāt un lai parādītu labā radīšanas Likuma diženumu, Dievs radīja Zodiaka zvaigznājus, uzdodot viņiem būt kā šī Likuma bākām un glabātājiem. Tas nozīmē, ka Zodiaks ir debesu likuma glabātājs, kā tiesību grāmata, kurā ietverti visi dzīvošanas noteikumi uz Zemes, katrai radībai uz mūsu planētas.

Zodiaka zīmes parāda tos orientierus, kurus cilvēkiem ir nepieciešams zināt, dzīvojot uz Zemes. Katra zīme norāda uz vienu no debesu konstitūcijas normām, kuras mums dāvājis debesu Dievs. Zodiaka zīmes parāda arī etalonus, pēc kuriem var noteikt vai cilvēks dzīvo pareizi un kā viņam ir jāuzvedas šajā pasaulē. Katra zīme ataino kopuma likumu tajā veidā, kā tas tika iedots no augšas, lai viss šajā pasaulē atrastos līdzsvarā un harmonijā un negrautu visu radību vienotību. Citiem vārdiem var teikt, ka Zodiaka zīme ir kā bākas, kas parāda cilvēkam kurp viņam jāiet, ko un kā sevī atklāt. Ar šo orientieru palīdzību cilvēkam tiek dota iespēja izrauties no tumšo spēku cilpas, atbrīvoties no ļaunuma. Tādā veidā Zodiaks Avestas astroloģijā tiek uzskatīts kā pasaules aizsardzība no Sagrāvēja, no Ļaunā gara.

Sākotnēji neapgānītas un tīras skaitās Zodiaka zīmes, turpretī planētas Avestas astroloģijā  nes sevī divējādas funkcijas un satur sevī gan eņģelisko, gan dēmonisko būtību. Jebkura planēta rada problēmas, kuras cilvēka ir jārisina savas dzīves laikā. Planētas, atrodoties Zodiaka zīmēs, ienes tajās noteiktu raksturojumu, kas traucē izpausties Dievišķajam likumam un cilvēks to sāk uztvert nepareizi. Planētas it kā nozog labvēlību, kas nāk no zīmēm. Tāpēc, ja kāda no Zodiaka zīmēm ir ļoti piepildīta ar planētām, tad tas nozīmē, ka cilvēkam ir ļoti daudz problēmu, kurām viņš ir pakļauts. Tāda “verdzība” uzliek savu zīmogu uz cilvēka raksturu un viņa likteni.

Ideālā variantā cilvēkam ir jābūt daudzpusīgam, kas sevī ietver dažādu zodiakālā apļa informāciju. Ne par velti visas 12 Zodiaka zīmes projicējas uz cilvēka ķermeņa. Tomēr mūsdienās mēs esam ļoti tālu no ideāla, tāpēc nespējam sevi pilnvērtīgi izpaust pēc visām Zodiaka zīmēm, jo nespējam izdzīt planētas no zīmēm savā kosmogrammā. Mums jāatceras, ka esam Dieva radības. Planētas ir nepieciešams attīrīt no dubļiem, atmodināt to eņģelisko dabu. Tāpēc ir jāatmodina šī eņģeliskā daba sevī, ņemot par pamatu planētu augstākās funkcijas. Lūk, kāpēc cilvēkam, kas sākotnēji nedzīvo pēc Dieva likumiem, nepieciešams izprast savu horoskopu, saskatīt savas vājās vietas: kur pārkāpis konstitūciju, kurā jomā vairāk pakļauts kārdinājumiem.

“Zodiaka zīme” un “zodiaka zvaigznājs” – tie ir divi dažādi jēdzieni. Pirmais ietver sevī ekliptikas dalījuma principu (Saules ceļš starp zvaigznēm) 12 vienādās daļās. Otrais – spožo zvaigžņu apvienojuma princips raksturīgās figūrās, kurus sauca par “zvaigznājiem”. Zīmes atskaites punkts ir no pavasara saulgriežiem vai Auna nulles punkts. Dēļ precesijas šis punkts lēni pārvietojas pa ekliptiku. Līdz ar to notiek visu Zodiaka zīmju nobīde pa ekliptiku.

Aptuveni 2000 gadu atpakaļ Zodiaka zīmju stāvoklis uz ekliptikas praktiski sakrita ar zodiaka zvaigznājiem debesu jumā. Mūsdienās to nobīde jau ir gandrīz viena zodiaka zīme. Ņemot vērā to, ka astrologi skatās planētu izvietojumu Zodiaka zīmēs, nevis zodiaka zvaigznājos, tad nobīde neatstāj nekādu ietekmi uz zīmju raksturojumu un planētu novietojumu zīmēs.

Visa astroloģija ir orientēta uz planētu pamat cikliem. Šis pamat cikls tika paņemts tādēļ, ka sākotnēji mūsu Zeme nebija ievainota ar ļaunumu, visas planētas nebija apgānītas ar tumšiem spēkiem. Tās nesa sevī eņģeļa dabu, tāpēc nesagrozīja debesu likumu konstitūciju, ko veido Zodiaka zīmes. Tieši tāpēc izmanto šo pirmatnējo ciklu kā etalonu, kā ideālu, uz kuru jātiecas, lai atkal atgrieztu mūsu pasaulē zaudēto veselumu. Mūsdienās mums ir jāorientējas uz pamat ritmiem, kas bija Visuma kustības pamatā, kad tas vēl bija tādā veidā, kā to bija radījis Radītājs.

Tā kā Zeme sākotnēji riņķoja apkārt Saulei 360 dienās, tad arī viss Zodiaka aplis, pa kuru mums pārvietojas Saule, bija sadalīts 360 grādos. Katru dienu Zemes kustība – riņķošana ap savu asi – simboliski bija saistīta ar 1 grādu no apļa.

12 Zodiaka zīmes bija simboliski saistītas ar 12 mēnešiem vai 12 Mēness cikliem, kas paspēja 12 reizes apiet apkārt Zemei, kamēr Zeme riņķoja savu apli ap Sauli. Mēness Zemei ir kā pavadonis – aizstāvis, kas ir kā astrālais filtrs mūsu planētai, aizstāvot mūs no citu iedarbības. Tā kā Mēness sākotnējais pamat cikls bija 30 dienas, tad katra Zodiaka zīme ir 30 grādu garumā. No tā var izsecināt, ka 12 Mēness cikli gada Zemes kustībai gadā – tas arī ir 12 zīmju Zodiaks. Mēness Zemei ir kā sargs, tās sargātājs. No šejienes rodas 12 Zodiaka zīmju funkciju aizsardzība, kas cilvēkam ir kā glābēji orientieri un bākas. Lūk, kāpēc piedzimstot un orientējoties uz planētu negatīvajām funkcijām, kas atrodas Zodiaka zīmē, mēs zaudējam šīs zīmes aizsardzību, dzēšam glābēja bāku, tādā veidā zaudējam Dievišķo Labvēlību, Hvarnu, kuru mums dāvājis Dieva Kungs.

Kā jau minēts, tad katrs laikmets ir saistīts ar precesijas ass kustību, kas vienu zīmi pāriet 2160 gados. Šīs ass novirze arī ietekmē laikmetu. Zīmju nomaiņa pretējā kustībā saistīta ar precesijas ass pretējo kustību.

Tā kā viss šajā pasaulē ir savstarpēji saistīts, tad katra Zodiaka zīme sevī glabā atmiņas par pagātni, informāciju par to kosmisko laikmetu, kura periodā notika simboliska precesijas ass kustība pa šo zīmi. Savukārt, šī informācija atstāj savu iespaidu uz uzvedību, psiholoģiju un raksturu uz katras atbilstošās zīmes pārstāvi. Zoroastrieši tam pievērsa ļoti lielu uzmanību.

Tālāk sadaļās pa zodiaka zīmēm varēsiet lasīt katras zodiaka zīmes raksturojumu, kas nav izteiktā standarta variantā. Šeit izmantots materiāls no P.Globa lekcijām un grāmatas par zodiaka zīmēm.