Kosmogramma

Avestas astroloģijas pamatā ir kosmogrammas izzināšana, kas ir fiksēts planētu un zvaigžņu stāvoklis uz cilvēka dzimšanas brīdi. Kosmogramma ļauj izprast cilvēka sūtību uz Zemes. Tā parāda cilvēka garīgās programmas attīstību jeb virzību, kurai būtu jāseko. Tā ir cilvēka izvēle, kas veikta vēl pirms dzimšanas. Kosmogramma ir tā, kas vieno cilvēkus, jo daudziem tā ir līdzīga. Atšķirības nosaka horoskops, kura pamatā ir precīzs dzimšanas laiks. Kosmogramma arī parāda saikni ar senčiem, kas saucās genoskops.

Kosmogramma pēc sava satura vairāk nosaka mitoloģiskus scenārijus, kas dzīvē var izvērsties dažādos veidos – sadzīvē, psiholoģiski, caur simboliem, sapņiem. Cilvēka potenciāla realizācija var būt diezgan daudzveidīga. Daudz ko nosaka cilvēka pastāvīga izvēle, lēmumu pieņemšana, kurp doties tālāk, ko darīt.

Kosmogramma ir pamats horoskopam, tomēr viņa neatbild uz jautājumiem – kas konkrēti gaidāms, bet gan parāda kādi ir cilvēka uzdevumi šajā dzīvē. Tā parāda ko vajag darīt, lai sevi pilnvērtīgi attīstītu. Kosmogramma paceļ cilvēku augstākos līmeņos, liek viņa priekšā globālas problēmas un prasa arī attiecīgu atdevi to risināšanai. Savukārt horoskops rāda cilvēka ikdienišķo dzīvi, piesaisti pie sadzīves problēmām. Ja cilvēks tiecas pilnvērtīgi realizēt savas kosmogrammas programmu, tad viņam ir iespēja atrisināt savu likteni.

Kosmogramma paver vairākus ceļus dzīvē, ja vien cilvēks to spēj saskatīt, jo horoskops ieliek stingrākos rāmjos. Tā parāda cilvēka lomu šajā pasaulē.

Kosmogrammas pamatu nosaka planētas:

1)    atrašanās zodiaka zīmēs, to virzība;

2)    atrašanās grādos, grādu ķēdīte;

3)    atrašanās stihijās;

4)    atrašanās zodiaka aplī – kvadrants, puses (kodols);

5)    planētu karmiskais statuss;

6)    aspekti starp planētām un konfigurācijas;

7)    planētu piramīda;

8)    zvaigznes.

        Šo visu informāciju par sevi var uzzināt katrs cilvēks. Ja nav zināms precīzs dzimšanas laiks, tad vienīgā planēta, kurai būs vislielākā nobīde ir Mēness. Ja nav zināms precīzs dzimšanas laiks, tad ir iespēja to precizēt pēc svarīgiem dzimšanas notikumiem – bērnu dzimšana, kāzas, dzīvesvietas maiņa, operācijas, katastrofas, tuvinieku nāve, ja ir bijusi cieša saikne ar viņiem. Priekš kosmogrammas izveidošanas der arī aptuvens laiks, precīzam laikam nav tik liela nozīme kā horoskopam. Piemēram, ja nav vispār zināms orientējošs laiks, tad izmanto pulksten 12.00, pārējos gadījumos tuvāko laiku pie apaļās stundas.

Avestas astroloģijā izdala 3 veidu kosmogrammas:

1.kosmogramma, kas jau aprakstīta iepriekš – karte uz dzimšanas brīdi, bez māju izvietojuma;

2. kosmogramma jeb baresma “zīme – zodiaks”, kas parāda cilvēka intuīciju, dziļākos iekšējos kompleksus vai tieši otrādi iekšējo spēku. Šī kosmogramma parāda cilvēka astrālā ķermeņa aizsardzību – emociju un sajūtu līmenī. Minētā kosmogramma visbiežāk izpaužas cilvēkos esktremālās situācijās. To ņem vērā skatoties medicīnisko horoskopu un sinastriju (saderību starp cilvēkiem);

3.kosmogramma jeb baresma “grāds-zodiaks” parāda cilvēka dziļāko būtību, viņa gara augstāko attīstību, saikni ar iekšējo “es”.