Horoskopa kodols un afētika

Horoskopa kodola pamatā ir tas pats dalījums kāds ir kosmogrammai. Tikai dalījums ir attiecināts nevis uz zodiaka zīmēm, bet gan uz horoskopa mājām.

          Horoskopa kodola dalījums:

  • Stihijas
  • Zonas
  • Krusti
  • Kvadranti
  • Pussfēras
  • Planētu horoskopa statuss
  • Afētika

         Par dalījumu nozīmi no stihijām līdz pussfērām ieskaitot var lasīt sadaļā kosmogrammas kodols.

        Planētu horoskopa statusu nosaka tāpat kā karmisko statusu, tikai par pamatu ņemtas mājas. Horoskopa statuss parāda to, ko cilvēks var iegūt savā dzīvē no katras planētas attiecīgi pēc tās funkcijām. Horoskopa statuss parāda cilvēka personīgo programmu un mācību stundas, kas jāapgūst šajā dzīvē. Statuss parāda kvalitatīvās pārmaiņas kādas var notikt cilvēka dzīvē, parāda viņam dotās iespējas, kuras viņš var izmantot. Tās var būt pārmaiņas psiholoģiskajā līmenī.

        Pēc afētikas statusa var redzēt visus sarežģītos cilvēka dzīves uzdevumus. Afētikas statuss parāda kāds veidosies dzīves notikumu fons. Nosakot afētikas statusu var saprast:

1)    kāds ir katras planētas spēks, kas parāda dzīves notikumu veidošanās ietekmi;

2)     planētas radošo potenciālu, kas parāda cik cilvēks būs neatkarīgs savā dzīvē no citiem, pats uzņemsies atbildību par savu dzīvi;

3)    planētas Labsirdību, kas parāda kāda būs cilvēka subjektīvā attieksme uz notikumiem, iespēja saņemt dāvanas no dzīves;

4)    planētas Ļaunumu, kas parāda sabiedrības negatīvo attieksmi, sfēru, kur cilvēkam tiks atteikts palīdzībā, atbalstā. Tas nozīmē, ka cilvēks varēs paļauties tikai uz sevi, saviem spēkiem;

5)    planētas kopīgo koeficientu, kas ir iepriekšējo rādītāju summa.

       Visspēcīgākā planēta horoskopā būs kā dzimšanas valdnieks, kuru jāiemācās pārvaldīt, lai neietu notikumu pavadā, bet cilvēkam pašam jākļūst par savas dzīves noteicēju.

       Vislabvēlīgākā planēta (Alkokodens) ir tā, kas pēc afētikas statusa ir ar lielāko Labsirdības rādītāju. Tas parādīs to dzīves sfēru, kur cilvēkam būs imunitāte pret dzīves smagiem pārbaudījumiem, dos izturību. Piemēram, ja tas ir Merkurs, tad cilvēks savu spēku gūst no kontaktiem ar citiem, braucieniem, komandējumiem, esot informācijas plūsmā. Ja tādam cilvēkam liedz iespēju uz saskarsmi, mācībām, tad viņš zaudē savas spējas un spēkus.

      Visnelabvēlīgākā planēta (Anareta) ir tā, kas pēc afētikas statusa ir ar lielāko Ļaunuma rādītāju. Šeit cilvēkam dzīvē būs vislielākie kārdinājumi, viņa klupšanas akmeņi un smagās mācību stundas. Piemēram, ja tas ir Mēness, tad cilvēkam nākas dzīvē saskarties ar smagu dzīves pieredzi, kas skar dzīves vietas problēmas, attiecības ģimenē vai tās iztrūkumu. Var stipri ciest emocionālā sfēra, pārdzīvojumi bērnībā, smagas attiecības ar māti. Slimības uz tā pamata.

       Saskaitot kopā atsevišķi planētas, kurām ir pozitīvais koeficients un negatīvais, tad var izsecināt kas cilvēka dzīvē būs pārsvarā, kādu ceļu viņš izvēlēsies un ies.

        Arī Lilitai un Artai nosaka afētikas statusu, pēc kura var noteikt, kāda dzīves pieredze būs lielāka, būs pozitīvais vai negatīvais fons.

      Mēness mezglu afētikas statusa salīdzinājums parāda kāda veida situācijas cilvēka dzīvē dominēs vairāk. Vai pārsvarā būs jārisina iepriekšējo inkarnāciju jautājumi vai tendence būs uz šīs dzīves uzdevumu realizāciju.

Materiālā izmantotā literatūra:

P.Globa “Planētu afētikas statuss”,

P.Globa “Planētu horoskopa statuss un horoskopa kodols”