Fiktīvās planētas

Avestas astroloģijā tiek ņemtas vērā 4 fiktīvās planētas, kas saistītas ar Mēness orbītu. Mēness simbolizē ne tikai mūsu dvēseli, bet gan arī saikni ar cilvēka saknēm, senčiem, viņa pagātni. No tā var secināt, ka fiktīvās planētas mūs saista ar ģenētiku, ar mūsu uzkrāto karmu un mūsu iekšējo izvēli. Mēness cikls sevī glabā informāciju, kas saistīta ar daudzām mūsu dzīvēm un varbūt ne tikai mūsu, bet arī senču. No tā var secināt, ka četrām mums neredzamām planētām, kas iekodētas Mēness ciklos, ir milzīga ietekme cilvēka karmiskās attīstības ceļā.

            Avestas astroloģijā vislielākā vērība tiek pievērsta Melnajam Mēnesim (Lilita – meli) un Baltajam Mēnesim (Arta- patiesība). Šīs abas planētas ir saistītas ar gaismas un tumsas jeb labā un ļaunā izpausmi mūsu dzīvē. Viņas ir kā mūsu tumšās un gaišās karmas rādītāji, skatoties no morāli ētiskā Kosmosa likuma. Varētu teikt, ka Lilita ir dēmons – kārdinātājs, bet Arta – sargeņģelis.

           Melnais Mēness ir Mēness orbītas apogejā – punkts mēness orbītā, kas atrodas vistālāk no Zemes, bet Baltais Mēness atrodas pretī Melnajam Mēnesim uz Mēness orbītas.

 Pēc Lilitas atrašanās vietas horoskopā var izdarīt secinājumus par to cik lielā mērā cilvēks ir pakļauts kārdinājumiem, kas nāk no tumšajiem spēkiem, cik aktīvi šie kārdinājumi izpaudīsies viņa dzīvē, no kuras puses tos var gaidīt un kurš ceļš ir vairāk bīstams.

            Arta parāda sargeņģeļa spēku un ietekmi uz cilvēku, no kurienes var sagaidīt gaišo spēku aizsardzību, kurā ceļā cilvēks saņems atbalstu.

Melnais Mēness (Lilita)

Lilitas atrašanās horoskopā parāda cilvēka lielāko grēku, lielāko kārdinājumu iepriekšējā dzīvē un kā vājību šajā dzīvē. Pēc Lilitas ir redzama nevis ģenētiskā kroplība, bet gan sākotnējā cilvēka garīgās būtības novirze. Psiholoģiski viņa nosaka cilvēka negatīvās tieksmes un, tā kā Lilitas cikls ir 9 gadi, tad tā īpaši izpaužas savā ciklā: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 gadā. Tie ir visi sevis apzināšanās gadi, īpašas kontroles gadi, kad notiek visādi kārdinājumi, kad cilvēkam ir iespēja noiet no ceļa. Ja šajos ciklos cilvēks kļūst bagāts, populārs, nāk pie varas, cilvēkam veicas u.tt., tad tas nozīmē, ka cilvēks ir ļāvies kārdinājumiem.

            Atkarībā no attīstības līmeņa, prasmes sevi kontrolēt, no pašapziņas līmeņa un darba pie sevis, izšķir 3 Melnā Mēness izpausmes līmeņus:

1.līmenis – cilvēks bauda un gandarīts par saviem tumšajiem darbiem, saņemot no Lilitas stimulu un atbalstu. Pēc zīmes un mājas horoskopā ir redzams, kur cilvēku velk, viņa nelabvēlīgās tieksmes. Tas ir ļoti aktīvs līmenis, kur kaisle ir stiprāka par gribu un prātu un ir pretrunā ar cilvēka dzīves programmu. Cilvēku burtiski velk uz to pašu, ko viņš ir darījis jau iepriekšējā dzīvē.

2.līmenis – cilvēks jau vairs neiet kārdinājumu ceļu. Viņš apzinās, ka tas ir grēks, ka viņu kārdina un viņš atsakās no Lilitas ceļa, tās aicinājumiem. Kā sodu cilvēks sev pievelk visādus pārdzīvojumus un notikumus, saskaņā ar savu tumšo karmu. Tas ir nožēlas un grēku izpirkšanas ceļš, tas nozīmē, ka cilvēks saņem sodu par saviem iepriekš padarītajiem darbiem un sodu saņem tādā pašā formā kā pats ir grēkojis. Šeit cilvēkam ir jānožēlo, jāpiedod, jādzēš visu, ko iepriekšējā dzīvē ir sadarījis.

Gadījumi veidojas noteiktā sistēmā, veidojas kā neatgriezeniskas un fatālas situācijas. Tas ir ceļš, kur cilvēks var izmainīt savu karmu. Bieži vien tie ir fatālisti, kas atrodas uz robežas starp pirmo un otro līmeni.

3.līmenis – dod iespēju redzēt ļaunumu un nenolaisties bezdibenī, cilvēkam ir skaidrs redzējums, kas ir objektīvi slikti. Cilvēks jau ir atmaksājis savus karmiskos parādus, viņš skaidri spēj atšķirt labo no ļaunā. Viņš ir ieguvis imunitāti pret ļaunā kārdinājumiem un tas nepiesaista šos cilvēkus. Lai vairāk nepiesaistītu sev ļaunumu un atgrūstu to, tad ir nepieciešams attīstīt savu pašapziņu un būt patstāvīgi domājošam cilvēkam, kas ticis galā ar saviem grēkiem.

Pēc horoskopa var noteikt pa kuru ceļu ir vieglāk iet, bet nevar noteikt pa kuru ceļu cilvēks pats izvēlēsies iet.

Piemēram, ja Lilita horoskopā ir Dvīņu zīmē, tad tumšā karma ir saistīta ar zādzībām, ziņu pienešanu, māņiem, sūdzēšanos, krāpšanu. Šajā dzīvē ir jāizvairās no mānīšanās, melošanas, zādzībām, kleptomānijas, jāseko savai runai, nevajag teikt neko lieku, nekaitēt citiem ar vārdiem, netenkot un neaprunāt.

           Pirmajā līmenī cilvēkam sagādā gandarījumu mānīšanās, melošana, zādzības, aprunāšana, tenkošana, visāda veida informācijas sagrozīšana, mahinācijas, naidošanās ar radiniekiem un kaimiņiem.

          Otrajā līmenī kā sods un izpirkšana būs rīdīšana no brāļu un māsu puses, radiniekiem, kaimiņiem. Cilvēkam nākas saskarties ar mānīšanos, aprunāšanu, intrigām dēļ skaudības. Var veidoties edipa komplekss. Ja cilvēkam nav dusmas par notiekošo, viņš piedod citiem, tad tas ir rādītājs, ka viņš izvēlējies pareizo garīgās izaugsmes ceļu.

            Bīstamība no stihijas puses var būt nosmakšana vai bīstamība lidmašīnas katastrofā, kā arī saindēšanās ar gāzi.

         Ja pāriet trešajā līmenī, tad šādas situācijas nepiesaistās. Cilvēks uzreiz spēj atšķirt krāpniekus, tenkotājus, viltniekus. Viņu nav iespējams piemānīt, viņš redz falšu. Ja kāds tiecas palaist par viņu melus, tad neviens tam netic, tas pie viņa vairs nepielīp.

          Ja Lilita horoskopā ir VII mājā, tad tādam cilvēkam var būt tieksme krāpt savu partneri, bieži mainīt dzīvesbiedrus, tenkot. Ja viņš noturēsies pret šiem kārdinājumiem, tad saņems aizsardzību pret visām negatīvajām parādībām, kas saistītas ar septīto māju, būs kā uzvarētājs jebkurā tiesas procesā.

         Sliktākajā gadījumā tāds cilvēks pievilks sev partneri, kas kļūs priekš viņa kā ļaundaris. Viņš būs nelaimīgs laulībā, pastāvīgi saskarsies ar netaisnīgumu, piesiešanos, apmelošanu, sliktu un ļaunu sabiedrību.

Baltais Mēness (Arta jeb Selēna)

Baltais Mēness ir gaismas rādītājs mūsos, pateicoties tam mēs spējam atšķirt melus, piemīt saskarsmes spējas ar augstākiem spēkiem, sargeņģeli. Caur šo planētu mūsu dvēsele saņem aizsardzību un nav pakļauta kārdinājumiem, cilvēks var būt tīrs un nevainīgs. Protams, ja ir izteikta šī planēta, tad tas izraisa spēcīgu uzmanību no tumšo spēku puses.

            Artas cilvēks uzvedas dabiski, viņam nav vēlmes melot, izgrozīties, izlikties, pielietot viltu, pat sadzīvisku. Baltais Mēness saistīts ar pamošanos un superego, dievišķā sākuma attīstību. Tomēr tas sevī ir jāattīsta un jāuztur. Gaisma mūsos guļ, bet tumsa ir nomodā, tāpēc vienmēr aktīvāka.

          Arī Baltajam Mēnesim ir 3 izpausmes līmeņi. Viņi ir saistīti ar labiem darbiem, ko cilvēks ir veicis iepriekšējās dzīvēs. Labo darbu uzkrājums, kas parāda gaišo pusi cilvēkā.

           Augstākais līmenis.  Tās atgriešanās brīdī cilvēkam uznāk apgaismība, viņš atbrīvojas no slimībām, viņš saskaras ar veiksmi, ar dažādiem fenomeniem. Cilvēkam var atklāties visa pasaules aina, viņš iegūst pārcilvēciskas spējas, īpašu aizsardzību, atrod savu vietu un ceļu dzīvē, viņam rodas iekšēja nepieciešamība darīt citiem labu. Kā likums, cilvēkā vienlaicīgi izpaužas Labā Doma, Labais Vārds un Labais Darbs. Priekš viņa izdarīt kādam ļaunu ir tas pats, kas iesist sev. Viņš sajūt pasauli kā vienu veselu, viņā mostas neticami gara spēki, radošais spēks, virsapziņa.

          Atrodoties šajā līmenī cilvēks tiešām visu dara nesavtīgi, seko savam morāli-ētiskajam potenciālam un stiprina citus, veicina labo darbu veikšanu. Diemžēl šis līmenis cilvēkos izpaužas diezgan reti, pārsvarā svēto horoskopos, gaišreģiem, glābējiem.

          Vidējais līmenis. Tās atgriešanās brīdī cilvēks nesaņem garīgo laimi, bet saņem materiālo un viņam var veikties sadzīvē. Piemēram, viņš var pāriet uz labāku darbu, pārvākties uz dzīvi ārzemēs, vinnēt loterijā, veiksmīgi apprecēties u.tt. Tas viss tiek dots par to, ka cilvēks ir darījis labus darbus, kaut arī domas un vārdi nav bijuši pārāk tīri. Par jebkuru labu darbu cilvēks saņem balvu, jo cilvēki tiek novērtēti pēc viņu darbiem. Tomēr tas ir programmas minimums, jo cilvēks var darīt labu ar kādu savtīgu domu, kaut kur dvēseles dziļumos cerot kaut ko par to saņemt. Viņš var lūgties, darīt labus darbus, bet to visu tikai formāli, it kā atraujot no sevis. Tas nozīmē, ka viņš vēl nav pilnīgi brīvs no savas savtības. Protams šāds stāvoklis nedod pilnīgu pārveidošanos, un cilvēkam atnāk tikai tas, ko pats ir atdevis. Rezultātā katrs saņem pēc nopelniem. Šeit ir vietā atcerēties Jauno Derību, kā arī Zaratuštras Gātes, kuras saka apmēram to pašu: “Ar jūsu mēru iedodu jums”.

           Zemākais līmenis. Artas atgriešanās brīdī cilvēkam neizdodas darīt ļaunu, viņu ierobežo. Šis līmenis izpaužas Melnā Mēness ļoti spēcīgā ietekmē, kad pie gulošas sirdsapziņas tik un tā savu iedarbību veic Baltais Mēness. Brīžiem cilvēkam neļauj izdarīt ļaunu, novērš viņu no tā, pat, ja viņš ir lielākais ļaundaris. Kad cilvēks tiecas nostāties uz ļaunā ceļa, iemidzinot savas sirdsapziņas balsi, tad tas ir vājas Artas rādītājs. Bet gaišie spēki nav vienaldzīgi pret cilvēku, viņi dod viņam iespēju atjēgties, tāpēc arī neļauj uz Baltā Mēness cikla grēkot. Kad cilvēks tiecas uz ļaunumu, tad viņš attālinās no sava sargeņģeļa. Ja viņš ir nelabojams ļaundaris, tad šajā līmenī viņš sastopas ar lieliem šķēršļiem un slimībām, viņu pat var aizvākt no dzīves, lai viņš negrautu dievišķās radības.

           Artas cikls ir septiņi gadi, tāpēc katrā tās ciklā (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 u.tt.) ir nozīmīgi notikumi, kas saistīti ar izvēli. Īpaši nozīmīgs ir 63 gadu vecums, kad atgriežas savā vietā Baltais un Melnais Mēness, to cikls sakrīt. Cilvēks ir stingras izvēles priekšā. Ja viņš nespēj izdarīt izvēli līdz 63 gadiem, nav ticis skaidrībā ar savu morāli-ētisko nostāju, tad pēc tam jau tas ir bezjēdzīgi. Visas sekas, ko līdz tam ir sadarījis, viņš izjutīs uz sevis. Līdz 63 gadiem nav par vēlu pāriet no viena līmeņa otrā, bet pēc 63 gadu vecuma – cilvēks vairs nemainās, viņš paliek pie savas iepriekšējās nostājas un tad jau ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Kaut gan vēl ir iespēja, ja nodzīvo līdz 126 gadiem.

         Ja, piemēram, Arta horoskopā atrodas Vēža zīmē, tad tas nozīmē, ka cilvēks iepriekšējā dzīvē ir bijis mājas pavarda un tradīciju glabātājs, kā arī varēja būt par okultistu un nomiris aizsargājot svētumu, sargājot tradīciju. Tāpēc šajā dzīvē pirmajā līmenī cilvēks saņem kā balvu labas attiecības ģimenē, labu māju, labas attiecības ar savu tautu, dzimteni. Otrajā līmenī cilvēks iet pa to pašu ceļu, sargā dzimtas tradīcijas, savas mājas u.tt. Trešajā līmenī cilvēks jau ar attīrītu enerģētisko kodu var kļūt par priesteri, saskarties ar iesvētītajiem cilvēkiem. Baltais Mēness Vēzī ļoti bieži nozīmē saskarsmi ar iepriekšējo dzīvi. Tāpēc viņu atbalstīs dzimta, senči, tiesa gan tikai tik ilgi, kamēr viņš dzīvos dzimtenē, aizbraucot prom viņš zaudē atbalstu.

        Ja Arta atrodas X mājā, tad tas nozīmē, ka cilvēkam veidosies situācijas, kas palīdzēs kļūt par labu profesionāli, izveidot karjeru, sagaidīt savu zvaigžņu stundu. Ja viņš seko Gaismas principiem, tad viņam būs iespēja sasniegt savus profesionālos plānus, kļūt par galvu augstāk nekā citiem. Lai sasniegtu mērķi viņam nerodas šķēršļi, viņam palīdz gaismas spēki. Tomēr sasniedzot vēlamo, cilvēks nedrīkst aizmirst par citiem un savu apkārtni. Galvenais ir būt par gaišo vadītāju, vest aiz sevis cilvēkus, virzīt viņus uz progresa ceļu un evolūciju.

           Sliktākajā gadījumā cilvēks nespēj atrast savu vietu dzīvē. Viņš ir apātisks un viņā ir tukšums. Viņam neļauj iet uz augšu, ja viņu vada savtīgi nolūki un viņš nedomā par citiem.

Mēness mezgli

Divas fiktīvās planētas, kas saistītas ar cilvēka karmu un nosaka viņa zemes ceļa virzību un ir vienmēr pretstatā viena otrai sauc par Mēness Mezgliem. Tie ir punkti, kurus šķērso Mēness un Saules orbīta, viens ir austošais jeb ziemeļu (Rahu), bet otrs ir rietošais jeb dienvidu (Ketu) mezgls. Viņi ir cieši saistīti ar Saules un Mēness aptumsumiem, kas ir fatālisma rādītājs horoskopā.

           Ja cilvēka horoskopā ir spēcīgi Mēness Mezgli, īpaši, ja cilvēks dzimis aptumsuma tuvumā, tad tāda cilvēka dzīvē liela loma būs liktenim, viņam būs ierobežota brīvības izvēle.

          Mēness Mezgli rāda cilvēkam uz ko viņam ir jātiecas (Rahu) un uz ko jābalstās (Ketu), pie tam jāprot šos abus Mezglus noturēt līdzsvarā. Cilvēka programmas izpildes pārbaude notiek ikreiz kad Mezgli atgriežas savā vietā horoskopā (cikls ir 18,68 gadi) un pretējā fāzē (pēc 9,43 gadiem). Visi šie periodi dod neatgriezeniskus procesus, simbolizē pārmaiņas, kas norāda uz likteņa pavērsieniem, neatgriezeniskām situācijām, kurās cilvēks tiek iesaistīts ārpus savas gribas. Ja cilvēks pareizi sevi pilnveido, izmanto savu karmisko pieredzi, tad ar katru Mezglu atgriešanos un atrašanos pretējā fāzē cilvēks paceļas jaunā līmenī. Ja cilvēks neseko savam uzdevumam, neevolucionē, tad ar viņu nenotiek nekas īpašs un viņš zaudē iespēju sevis attīstīšanai. Ja iet pret savu izvēlēto programmu, tad viņu sagaida karmiska samaksa.

           Mēness mezgli ir kā iekodēts ceļš, tas, kam mums ir jāpakļaujas un jāpieņem kā nepieciešamība un jāseko tam. Aktīvais ir Austošais jeb Ziemeļu Mezgls, kas dod iespēju izzināt nezināmo, tiekties uz priekšu, bet pasīvais ir Rietošais jeb Dienvidu Mezgls, kas atgriež jau pie noietā ceļa un parāda pagātni. Austošais Mezgls ir kā kauss, kas jāpiepilda dzīves laikā, bet Rietošais ir kauss, kuru esam piepildījuši jau iepriekšējā dzīvē un varam to izmantot.

            Ja cilvēks savā dzīvē neko neizvēlas, ne uz ko nebalstās, peld pa straumi, tad tas ir ceļš uz ne kurieni. Cilvēks tā var dzīvot tik ilgi, kamēr viņam ir tāda brīvība, kas nopelnīta iepriekš, bet kad tā beigsies, tad būs jāsaskaras ar otrklasnieka ceļu un jāpiedzīvo visa iepriekšējā pieredze un jāapgūst jaunā.

            Piemēram, ja horoskopā Austošais Mezgls atrodas Jaunavas zīmē, bet Rietošais Mezgls atrodas Zivīs, tad cilvēkam šajā dzīvē ir jāatsakās no apkārtējās vides ietekmes, pakļautības, skaudības, aizdomīguma, kautrības, slepeniem sakariem, darbības slepenās organizācijās. Šādi cilvēki ir vairāk pakļauti kaitīgajiem ieradumiem. Nepieciešams tiekties uz skaidrību, saprātīgumu, precizitāti darbā, audzināt sevī atbildības sajūtu, ievērot dažādus sīkumus. Cilvēkam jābūt tieksmei uz alķīmiju. Viņam jāmācās pareizi saplānot savu laiku, jāiemācās nest atbildību par citiem (īpaši tuviem) cilvēkiem. Attīstībai jābūt pa intelekta ceļu, zinātniskiem meklējumiem, precīzi jāapzinās savu pienākumu.

          Savukārt, ja Rahu ir III mājā, bet Ketu IX mājā, tad šīs dzīves uzdevums ir būt par skolnieku, noteiktu zinību starpnieku. Cilvēkam jātiek skaidrībā ar audzināšanas, apmācību jautājumiem, informācijas saņemšanu un tās nodošanu citiem cilvēkiem. Viņam jāiemācās komunicēt, mijiedarboties ar apkārtējo pasauli, attīstīt objektīvu attieksmi pret informāciju. To var veicināt lietišķā sarakste, komandējumi, rakstu darbi un publicitāte. Ļoti svarīgi ir nodibināt un uzturēt labas attiecības ar radiniekiem, kaimiņiem. Nedrīkst pašapliecināties uz saņemto informāciju, sevi izvirzīt par skolotāju. Apmācību procesā cilvēks var balstīties uz skolotāju palīdzību, izmantot informāciju par citām mācībām un kultūrām. Aizbildņa meklējumos viņš nedrīkst izrādīt iniciatīvu, viņam jāseko noteikumam “Kad skolnieks gatavs, tad atnāks skolotājs”. Viņam var nākt palīdzība no ārzemniekiem, no ārzemēm. Tomēr viņam nevajag tiekties uz tāliem ceļojumiem, censties nodarboties ar ideoloģijas un ticības mācībām. Tas viss var novirzīt no informācijas uzkrāšanas un nodošanas citiem cilvēkiem.

Materiāls sagatavots no P.Globa grāmatām:

“Seno āriešu mācība”;

“Planētas”;

“Mēness astroloģija”;

“Planētas horoskopa mājās”.