Planētas

Avetas astroloģijā pārsvarā izmanto 16 kosmiskos ritmus, kuri izpaužas caur planētām. Mītos planētas līdzinās eņģeļiem, tas ir augstākām būtnēm, un pat tiek sauktas viņu vārdos. Tas nozīmē tikai to, ka mums – dzīvojošiem cilvēkiem uz Zemes, tieši caur šīm planētām, pareizāk caur viņu cikliem, izpaužas eņģeļu ietekme. Katra planēta ir ne tikai fizisks objekts, bet tā arī ir dzīvs organisms, kurai ir savs liktenis un tā iziet savu attīstības ceļu un evolūciju.

         Tanī pašā laikā, īpaši Septenera planētas (Saule, Mēness, Merkurs, Venēra, Mars, Jupiters, Saturns), tas ir planētas, kuru cikls ir īsāks par cilvēka dzīves ciklu tiek uzskatītas par sākotnēji apgānītām, pēc Angra-Manju (tumšo spēku) iebrukuma, tāpēc caur planētu cikliem cilvēks var piedzīvot dažādus kārdinājumus. Tas saistīts ar laika mērogu cilvēka dzīvē, kur planētu iedarbība ir mainīga, svārstīga, nepastāvīga, un tad ienāk dēmoni, kas ietekmē cilvēku. Savukārt, augstākās planētas (Urāns, Neptūns, Plutons, Hīrons, Prozerpīna) tiek uzskatītas par mazāk apgānītām un tiek uztvertas kā pavadoņi starp pirmajām septiņām planētām un Zodiaku. Augstāko planētu apgānīšana izpaužas pasaules vēstures līmenī, paaudžu likteņos, civilizācijās, kur tās iznāk priekšplānā. Cilvēkam šīs planētas var būt bīstamas ar to, ka viņas var būt kā milzīga kārdinājuma avots, tā kā cilvēks nav spējīgs pilnībā iepazīt to ietekmi, jo šo planētu cikli būtiski pārsniedz cilvēka dzīves ilgumu (izņemot Urānu – 84 gadi).

          Tas nozīmē, ka caur planētām cilvēku var ietekmēt gan labie spēki, gan ļaunie spēki, to var noteikt pēc katras planētas kvalitatīvā raksturojuma vai koeficienta. Nepastāv viennozīmīgi labas vai sliktas planētas, caur jebkuru planētu pastāvīgi notiek šo kosmisko spēku izpausme, kas līdzinās kā cīņa starp labo un ļauno. Katra cilvēka horoskopā viena un tā pati planēta var būt gan kā laba, gan ļauna, tikai paša cilvēka spēkos ir izmainīt planētu ietekmi viņa dzīvē. Pie tam, katras planētas ietekmes spēks var būt atšķirīgs uz katru cilvēku. Visu nosaka tās atrašanās vieta dzimšanas kartē.

         Ja mēs pieņemam, ka cilvēks vidēji dzīvo 72 zemes gadus, tad viņš savā mūžā piedzīvo 299 Merkūra ciklus, 117 Venēras ciklus, 38 Marsa ciklus, 6 Jupitera ciklus un 2,5 Saturna ciklus. Tā visa rezultātā cilvēka dzīve paiet pārsvarā pēc vienkāršota scenārija: ikdienas steigā, savu zemes iegribu apmierināšanai, bezjēdzīgā naidā, mazliet vēlāk – dzīšanās pēc slavas, prestiža, stāvokļa sabiedrībā, bet dzīves beigās izrādās, ka tas viss nemaz nav tika svarīgs un vajadzēja dzīvot pilnīgi savādāk. Gudrība nāk tikai vecumā – tā pārāk lēni iet pa Saturna orbītu. Ko tad lai saka par augstākajām planētām, kuru mēs savā dzīvē praktiski nespējam gūt pilnvērtīgu pieredzi?

Īss katras planētas apskats.

Saule (saskaņā ar avestas astroloģijas tradīciju – Hvaršat) tiek uzskatīta gan kā spīdeklis, gan kā planēta, jo tā kustās uz zvaigžņu fona. Saule nosaka aktīvo, radošo sākumu cilvēkā, viņa pašapziņu un garu. Tā atbilst vīrišķajam sākumam cilvēkā – Jan enerģija. Cilvēks, kuru ļoti spēcīgi ietekmē Saule, atšķiras ar spilgtu individualitāti, pašatdevi un milzīgu dzīves enerģiju, uzlādējot ar to pārējos. Sliktākajā gadījumā var novērot godkārību, pozēšanu, pašapmierinātību un uzmanības koncentrēšanu uz sevi. Saule ieņem īpašu stāvokli starp planētām, kad izskata cilvēka horoskopu, jo ietekmē cilvēka personību vai individuālas atšķirīgas iezīmes. Savā augstākajā izpausmē Saule saistīta ar Amertatu.

Mēness (Mah) tiek uzskatīts par otro spīdekli un otro svarīgāko planētu. Viņš atbilst sievišķajam, atspīdošajam sākumam Iņ. Ar Mēnesi ir saistīta dvēsele, emocijas un zemapziņa. Cilvēks, kura horoskopā ir spēcīgs Mēness, atšķiras ar paaugstinātu jūtīgumu, lojalitāti, labu pirmatnējo intuīciju. Sliktākajā gadījumā cilvēka raksturā var piemist melanholisms, pesimisms, kaprīzes. Mēness ietekme uz zemes dzīvi ir ļoti mainīga, par cik tā ir ļoti ātra planēta. Savā augstākajā izpausmē Mēness saistīts ar Haurvatu.

Merkurs (Tiri) atbilst savienojošam sākumam Den. Cilvēkā ar viņu saistās intelekts, runa, saskarsme, kontakti, atmiņa. Ja ir spēcīgs Merkurs, tad cilvēks atšķiras ar intelektuālu uztveri, ātri visu apjēdz, paaugstināta komunikācija. Sliktākā gadījumā var izpausties svārstīšanās, Pārāk liela pļāpāšana, tieksme mānīties, zagt. Savā augstāka izpausmē Merkurs saistīts ar Vohumanu.

Venēra (Anahita) saistīta ar Iņ sākumu un tuva pēc savām izpausmēm Mēnesim. Venēra saistīta ar jūtām, estētisko izpausmi, mīlestību un iekšējo harmoniju. Cilvēka tieksmes, kas saistītas ar Venēru ir vairāk stabilas, nekā ar Mēnesi. Spēcīga Venēra dod maigumu, izsmalcinātību, tieksmi uz skaistumu un komfortu. Sliktākās izpausmes: liela pasivitāte, slinkums, formālisms (cilvēks vairāk pievērš uzmanību ārējam izskatam nevis iekšējam saturam). Augstākā izpausmē saistīta ar Spenta – Armaiti.

Marss (Bahram) saistīts ar Jan sākumu un nosaka horoskopā gribu, enerģiju un uzstājību. Cilvēks, kuram ir spēcīgs Marss, izpauž sevi kā drosmīgu, godīgu un enerģisku kareivi, kuram piemīt bruņinieka īpašības, jebkurā brīdī ir gatavs cīņai. Marss dod impulsu darbībai, aktīvu pirmatnējo izpausmi, spēju uz varoņdarbu, pēc kā notiek straujš enerģijas kritums. Sliktākajā gadījumā cilvēks var būt rupjš, agresīvs nekauņa, cietsirdīgs slepkava. Augstākā izpausmē saistīts ar Šahrevaru.

Jupiters (Muštar) izpaužas caur cilvēka saikni ar sabiedrību, attiecībām sabiedrībā, cilvēka sociālajā psiholoģijā, attieksmi pret autoritātēm, spēju būt par labu organizatoru un audzinātāju. Tāpat ar Jupiteru saistīta ideoloģiskā nostāja, reliģiskās pārliecības, tieksme paplašināt savu ietekmi. Cilvēkam ar spēcīgu Jupiteru piemīt labas organizatora spējas, stratēģiskā domāšana, pedagoģiskās spējas. Sliktākajā gadījumā viņš dod lepnību, vēlmi uzspiest citiem savu viedokli, savu nelietīgo darbu attaisnošana atsaucoties uz citām autoritātēm. Augstākā izpausmē saistīts ar Ahura-Mazdu – likuma sargātāju.

Saturns (Keivan) ir pēdējā no septiņām planētām, kas ir saredzama ar neapbruņotu aci. Atšķirībā no Jupitera, kuram atbilst centrbēdzes sākums, izplešanās, Saturns, tas ir centrtieces spēks, kas liek cilvēkam noslēgties, izcelties un atšķirties no citiem. Ar Saturna izpausmi saistīts iekšējais kodols kas veidojas no vērtību sistēmas, cilvēka dzīves principiem, kas nav atkarīgi no ārējās iedarbības. Cilvēkam ar spēcīgu Saturnu piemīt  nopietnība, noslēgtība, prasīgums, tieksme izveidot sistēmu, koncentrēšanās un vēlme palikt vienatnē. Augstākā izpausmē saistīts ar Ašu-Vahištu.

Augstākās planētas

Hīrons (Sraoša) – planetoīds, kura orbīta atrodas aiz Saturna orbītas. Hīrons dod iespēju cilvēkam apvienot galējības, veido diplomātiskās spējas, dod prasmi iedzīvoties tēlā, kombināciju izjūtu, nosvērtu pieeju jebkurai problēmai. Cilvēki ar spēcīgu Hīronu ir lieliski starpnieki, diplomāti, advokāti, viņi spēj uzturēt labas attiecības ar pretējām pusēm. Sliktākā gadījumā cilvēki svārstās no vienas galējības otrā, vij intrigas, viņi ir kūdītāji, nodevēji. Bieži nespēj nošķirt labo no sliktā. Augstākā izpausmē saistīts ar Sraošu.

Urāns (Hvarna) tā ir brīvības planēta, ar kuru saistīta cilvēka brīvā izvēle, negaidītas pārmaiņas, reformas, paradoksālas un neparedzamas idejas, iedvesma, apgaismība, oriģinalitāte. Cilvēki ar spēcīgu Urānu ir eksperimentatori, novatori, reformatori, labi draugi, nemīl pakļauties noteikumiem un arī paši nespiež uz citiem. Ar Urānu saistīts gaišredzības fenomens. Sliktākajā gadījumā tiek novērots anarhisms, nicinoša attieksme pilnīgi pret visu, neobligātumu, klaidonība, izaicinoša uzvedība, kura neatbilst vispārējas uzvedības normām, dumpinieciskums. Augstākā izpausmē saistīts ar Hvarnu.

Neptūns (Apam-Napat) saistīts ar dziļu zemapziņu, ieeju augstākajā harmonijā, dziļu ticību, fantāzijām, iztēli, radošo ekstāzi, noslēpumiem. Cilvēki, kurus spēcīgi ietekmē Neptūns, intuitīvi jūt apslēpto lietu būtību. Starp tiem ir gaišreģi, pareģotāji, reliģiskie darbinieki, kā arī mākslinieki, dzejnieki, mistiska rakstura muzikanti. Sliktākajā gadījumā Neptūns dod spēcīgu pakļāvību cita gribai, ilūzijas, melanholiju, haotisku domāšanu, alkoholismu, narkomāniju. Augstākā izpausmē saistīts ar Apam-Napat.

Plutons (Ramman) saistīts ar kolektīvām un stihiskām enerģijām, ir kā rādītājs cilvēka sadarbībai ar lielām cilvēku masām, dod gribas koncentrāciju un tās virzību pareizajā virzienā. Plutons dod spējas hipnotizēt, dziedināt, iespēju ietekmēt uz dažādām parādībām un lietām. Cilvēki ar spēcīgu Plutonu vislabāk sevi izpauž ekstremālos apstākļos, kad notiek masu kustība. Plutons, tāpat kā Marss ir saistīts ar seksuālo enerģiju. Kodolenerģija, stihiska enerģija, ieslēgta vielā, kas tāpat ir saistīta ar Plutonu. Sliktākā gadījumā Plutons veido iznīcinātājus, dumpiniekus, masveida nemieru izraisītāji, rada apkārt sev nekārtības un haosu. Augstākā izpausmē saistīts ar Rammanu.

Prozerpīna (Daena) – vistālākā planēta no Saules – izpaužas cilvēku līmenī kā tieksme uz dziļu analīzi, jebkuras parādības sīka izpēte, precizitāte, pedantiskums. Ar Prozerpīnu saistītas apziņas pārmaiņas pārdomu rezultātā, iekšējās būtības pārmaiņas, pamata pārmaiņas. Ar viņu arī saistīta karma, mantojamība. Cilvēks ar spēcīgu Prozerpīnu, pamatojoties uz daudziem atšķirīgiem faktiem, sintezē precīzu sistēmu, kas īpaši lietderīga ir izmeklētājiem, restauratoriem, zinātniekiem. Sliktākā gadījumā Prozerpīna dod apziņas dalīšanos, nespēj aiz kokiem ieraudzīt mežu, kā arī neatgriezeniskas pārmaiņas liktenī. Augstākā izpausmē saistīta ar Daenu.

Katra planēta var sniegt ļoti plašu informāciju. Tā var izpausties gan ārējā izskatā, gan arī  raksturā. Katrai planētai ir ne tikai lielais cikls, bet arī mazais cikls, kas ietekmē cilvēka dzīvi. Tāpēc pilnīgam ieskatam piedāvāju aprakstu par planētu Merkurs.

Merkūrs (Tiri)

Mitoloģiskais griezums. Merkurs – Hermess – pastāvīgi atrodas blakus saules dievam Heliosam (Apollonam). Viņš pilda dieva sūtņa funkciju, nododot Olimpā cilvēku vēlmes. Viņam piemīt humors, vērība un viltība. Hermess ir arī dvēseļu pavadonis uz mirušo valstību, drūmā Aīda valstību. Viņš vienlaicīgi ieiet abās pasaulēs – dzīves un nāves, ir starpnieks starp vienu un otru, kā arī starpnieks starp dieviem un cilvēkiem. Vēlākajā antīkajā periodā parādās Hermesa Trimegista tēls – „trīskārtīgi diženais”. Ar šo tēlu saistījās okultās zinātnes un hermētiskās zināšanas, tas ir viss slēptais, slepenās zināšanas, pieejamas tikai iesvētītajiem.

Romas mitoloģijā – tirdzniecības dievs, kas spējīgs nodrošināt ne tikai ienākumus tirdzniecībā, bet arī norādīt uz apslēptu mantu.

Avestā – tas ir Tirijs vai Tiri, starpnieks starp divām pasaulēm – iemiesoto un neiemiesoto, pasauli Getig un pasauli Menog. Ar to saistīta cilvēku domu materializācija. Viņš ar neredzamām saitēm saistīts ar zvaigzni Sīriuss, sakrālo zināšanu aizgādni, kuras saņēma cilvēce.

Eņģelis – Vohu-Mans, ar kuru saistīta labvēlīgā doma, vārds, kontakti, dieva svētība, apgaismība, noslēpumu atklāšana, palīdzība grūtos brīžos, patiesums, godprātība. Tā ir viena no lielākajām dievībām, dievišķās informācijas nesējs, tās aizstāvis un pavadonis. Vohu-Mans ir arī augstākā sākuma starpnieks, paziņojot Dieva un Svēto gribu iemiesotiem radījumiem, piešķir pienācīgajiem virs intelektu un brīnišķīgu atmiņu.

Dēmons – Akimans, kas simbolizē ļauno domu un ļauno vārdu. Viņš tiecas nest jucekli informācijā, ievirza cilvēku uz murgainām idejām, veicina mānīšanos un melošanu. Ar viņu saistīti visas viltus mācības un viltus izzināšanas ceļi, ielaušanās zināšanu sfērās, kas liegtas cilvēkam, ticības un tradīcijas sagraušana, neticība un šaubas. Cilvēks, kas apsēsts ar Akimanu, uzskata, ka viņam nekas nav aizliegts, ka laba mērķa labad var upurēt vienalga ar ko, ka tik mērķis attaisno līdzekļus.

Planētas funkcijas. Tā kā Merkurs ir pirmā planēta no Saules, tad caur viņu izpaužas tīri cilvēciskais sākums: runa, intelekts un prasme domāt un izteikt savas domas. Tā dēļ, ka Merkura griešanās cikls apkārt savai asij nedaudz atšķiras no riņķošanas ap Sauli, tad tā vienā pusē ir karstums, bet otrā – mūžīgais aukstums. Šī viņa kustības īpatnība fiziskajā līmenī nevar neatspoguļoties uz planētas astroloģisko raksturojumu: cilvēks spēj slēpt savas domas, daudz ko nepateikt. Tomēr Merkurs, atšķirībā no Mēness, ne vienmēr pagriezts pret zemes vērotāju uz vienu pusi. Lai arī lēni, bet tomēr viņš griežas. No šejienes, cilvēkiem ar spēcīgu Merkuru, piemīt prasme izlocīties no jebkuras situācijas, mānīties, attaisnoties.

Merkuram, tāpat kā Mēnesim, nav atmosfēras, tas nozīmē, ka nav aizsardzības. No šejienes – domas nav aizsargātas, pakļautība citu ietekmei, viedokļu apmaiņa.

Merkurs dod sabiedriskumu, kontaktus. Viņš saistīts ar vidi, kas apkārt cilvēkam, radniecīgās saites un dubultnieku efektu.

Cilvēks ar labu Merkuru ātri atceras informāciju, skolā viegli mācās, attīsta runu, interesējas par informāciju. Jebkurā gadījumā merkuriānis sevi veido atbilstoši tai sabiedrībai un apkārtnei, kurā atrodas, tāpēc viņam īpaši svarīgi atrasties veselīgā kolektīvā.

Rakstura īpašības:

(+) Kustīgums, informācijas uztveramība, spēja uz valodām, zinātkāre, laba atmiņa, plastika, vieglums un spēja ātri pārslēgties no vienas darbības otrā, veiklība, tieksme saskaņot dažādus viedokļus, gatavība uz kompromisu, piekāpība, saprātīgums, bezkaislība, liela komunikabilitāte.

(-) Melīgums, viltība, nodevība, neuzticamība, ļaunprātība, informācijas izpļāpāšana un sagrozīšana, nespēj lietas novest līdz galam, nesavākti, virspusēji, nav savu principu, azarts, pļāpība, mīl baumas, tenkas, tukša ziņkāre, tieksme uz zādzību. Kleptomānija. Slimības – tuberkuloze, plaušu karsonis, astma, augoņi – kā sods par meliem un tukšvārdību.

Atslēgvārdi: Domāšanas process, intelekts, kontakts, radniecīgās saites, runa, vēstule, informācija, mācības, tirdzniecība, sabiedriskums.

Ārējais izskats: „Dzīvas”, ļoti kustīgas acis ar attīstītu perifērijas redzi, reizēm šķiet, ka šķielē, ass deguns – ziņkārības pazīme, sejas vaibsti saasināti, lūpas – „bantītē”, izteikti augšējie vaigu kauli. Nedaudz astēniska uzbūve, garas rokas un pirksti, kas liecina par analītisku prātu.

Zīmogs uz ķermeņa: gaiši brūna dzimumzīme uz elkoņa locītavas pozitīvajā rokā – pareizi izvēlēta profesija.

Pareizs dzimumzīmju trīsstūris uz augšdelma – iespēja kļūt par ezotērikas mācekli.

Uz abiem augšdelmiem viena vai divas dzimumzīmes – var sagrozīt informāciju.

Dzimumzīme uz vaigu kaula pozitīvajā pusē labvēlīga rakstniecībai.

Zīmogs uz rokas: Izteikts Merkura paugurs (zem mazā pirkstiņa). Pārlieku izteikts paugurs – liels racionālisms, aizejošs līdz merkantilismam, precizitāte, aprēķins.

Asi izteikta līnija, kas iet uz leju no pirkstiņa, liecina par daudziem pastāvīgiem kontaktiem, sakariem un braucieniem, var būt arī ražīga zinātniskā darbība. Ja daudz atzarojuma līniju – liela iespēja sadedzināt savas intelektuālās dotības.

Mikrocikls. 88 diennaktis – Merkura griešanās periods ap Sauli.

Makrocikls. 17,34 gadi – Merkura griešanās cikls , kas sakrīt ar viņa atrašanos attiecībā pret Sauli.

Mājvieta. Dvīņi, Jaunava.

Fizioloģiskā atbilstība:

Uz sejas – vaigu kauli. Orgāns – plaušas.

Organisma sistēma – elpošanas.

Čakra – višutha (kakla centrs).

Ar Merkuru saistīta runa. Kopā ar Mēnesi tas attiecas uz veģetatīvo nervu sistēmu, kopā ar spīdekļiem pārvalda redzi.

Slimības. Plaušu un elpošanas ceļu slimības, šķielēšana.

Profesijas. Žurnālists, rakstnieks, reportieris, diktors, interpretētājs, šoferis. Sakaru un apkalpošanas sfēra. Lektori, oficiantes, stjuartes, pavadoņi vilcienos.

Dienas nedēļa. Trešdiena – lieliska diena braucieniem, darījumu veikšanai, komercdarījumiem, rakstniecībai. Tā ir informācijas un kontaktu diena. Nav derīga lietām, kas saistītas ar valstiskiem pasākumiem un kontaktiem ar vadību. Šajā dienā neko nevar risināt ar konfliktu, tikai ar prātu un līguma palīdzību.

Skaitlis. 4.

Krāsa. Dzeltena.

Metāls. Dzīvsudrabs, alumīnijs.

Akmeņi. Sardoniks, kalnu kristāls.

Garša. Sīva.

Ainava. Ceļi, taciņas mežā.

Grafiks

Merkura grafiks parāda cilvēka spēju uz kontaktiem, iepazīšanos, informācijas uztveršanu, apmācībām; negatīvi – uz viltību, meliem, zādzībām, izlocīšanos un pļāpīgumu. Merkurs – divdabīga planēta, tāpēc grafiki sievietēm un vīriešiem veido atsevišķi.

Sākuma punkts (T0)

Vīriešiem grafiks sākas uz augšu: parādās kustīgums, lokanība, uzlabojas informācijas uztvere, apķērība un tieksme mācīties valodas.

Sievietēm grafiks iet uz leju. Apgrūtināta informācijas uztvere, nepieciešams visu lēni „sagremot”, lai saprastu lietas būtību. Rodas problēmas kontaktos.

Tiem, kam Merkurs ir nelabvēlīgā stāvoklī, izpaužas ne tās labākās īpašības: necieš svešas domas un viedokļus, viltība, plaģiāts, mantkārība, nav patiesi, ļaunprātība un intrigas.

Augšējais centrālais punkts (Tmax)

Sākas 22.diena no grafika sākuma vīriešiem un 66.diena – sievietēm. Tas ir labvēlīgākais laiks, lai noslēgtu līgumus, darījumus, noderīgus sakarus un kontaktus. Cilvēks peldas informācijas jūrā, kļūst īpaši vērīgs, ievēro visus sīkumus, var ātri un pareizi tos klasificēt. Sākas veiksmīgas pieredzes un eksperimentu periods. Ar cilvēku viegli un patīkami kontaktēties.

Pārstāvjiem, kuriem Merkurs sākotnēji nelabvēlīgs (Strēlnieki, Zivis), kā arī cilvēki ar ļaunu planētu atrodas uz zādzību, melu un māņu virsotnes. Viņiem tas viegli padodas. Tieši tagad viņi sāk nekautrējoties melot, dot melīgus solījumus, var, piemēram, izdot svešas grāmatas bez līguma ar autoru. Viņiem no tā ir labi, bet viņi izpauž savas Merkura sliktākās īpašības.

Pārejas punkts (Tp)

Kritisks punkts abiem grafikiem, to viduspunkts ir 44.diena. Konflikti, nespēj skaidri novērtēt situāciju, pastāv bīstamība būt apzagtam. Nav ieteicams uzticēties cilvēkiem un jauniem paziņām, nedrīkst parakstīt svarīgus dokumentus, mesties kaut kādās avantūrās, jo jūs var vienkārši izmantot.

Cilvēku var viegli izprovocēt uz skandālu, konfliktu, visādām nesaskaņām, meliem. Jebkuras baumas un tenkas, pat murgainas, tiek uztvertas ļoti sāpīgi: vajag tikai kādam kaut ko pateikt, kad uzreiz rodas aizdomas, cilvēks sāk sevi uzvilkt, no kā pats cieš, bet no medicīniskā viedokļa – viņa nervu sistēma. Par cik Merkurs ietekmē nervu sistēmu, doto punktu īpaši uztver nelīdzsvaroti cilvēki.

Merkura grafiks vēl labi nostrādā tiem, kam ir savs auto. Nav ieteicams autovadītājiem sēsties pie stūres grafikas pārejas punkta fāzē, jo atslābts viņu reakcija un cilvēks vairs nav spējīgs valdīt pār situāciju. Šajā brīdī cilvēki bieži nokļūst avārijā, īpaši uz ceļiem.

Sievietēm viduspunkts nav nemaz tik slikts kā vīriešiem. Viņu grafiks sākas uz augšu. Viņām tas ir laiks pārorientācijai, avantūrām, jaunām pazīšanām. Viņas riskē, koķetē, spēlē, tēlo.

Apakšējās virsotnes punkts (Tmin)

Vīriešiem – 66.diena, sievietēm – 22.diena – nelāgu pazīšanās periods. Neuzticaties svešiem cilvēkiem un viņu vārdiem: jūs var viegli apvārdot, iedvest kādu nelabu domu. Var padoties uz jebkuru propagandu un aģitāciju, dvēselē iekrīt visidiotiskākās frāzes. Tāpēc Merkura grafika minimumā nevienam neuzticaties, aizveriet savu dvēseli, visu saprātīgi un skaidri izvērtējiet. Senie uzskatīja, ka šajā brīdī labāk vispār ne ar vienu nekontaktēt.

Pat vislabākajiem merkuriāniem – Dvīņiem un Jaunavām – sajūtama nomāktība, kad negribas ne ar vienu kontaktēties, nekur braukt, mainīt apstākļus, kad pazīšanās nenes prieku, krīt uz nerviem svešas sarunas.

Šajā pārejas punktā cilvēku visvieglāk apzagt, tāpēc saudzējiet savu īpašumu. Pastāv bīstamība nokļūt ceļu satiksmes negadījumā. Strēlniekiem un Zivīm vispār nav ieteicams sēsties pie stūres.

Medicīnas ieskatā – Merkurs pārvalda ne tikai nervu sistēmu, bet arī plaušu un elpošanas ceļu darbību. Tieši šajā kritiskajā punktā var būt sirds astmas lēkmes – stenokardija, izpaužas plaušu slimības, apgrūtināta elpošana, var aizsākties bronhiālās astmas slimība. Apakšējā punktā plaušas ir novājinātas un var aizsākties slimība, kuras izpausme var būt viduspunktā vīriešiem (44.dienā) un sākumpunktā sievietēm (jo grafiks maina plusu uz mīnusu). Kā likums, tieši tad sākas bronhīts un plaušu karsonis.

1/8 fāzes

(11., 22., 33., 55.diena)

Tie paši par sevi ir ļoti interesanti punkti, kas atkārtosies arī citos ciklos. Astotdaļcikla punkti ir kontrastaini pretēji pamat punktiem. Ja viena grafika fāze (pieņemsim, kritiena) ir slikta, tad divi punkti tajā (1/8) – pozitīva izeja, labas dienas iekš negatīva perioda un otrādi..

Piemēram, vīriešiem grafika pacēlums no 0 līdz 44 dienai ir labvēlīgs, bet tajā ir divas kontrasta dienas – 11 un 33, kas nes konfliktus, provokācijas no apkārtējiem. Kopumā viss ir labi, pats grafika periods ir pozitīvs un pēkšņi cilvēku provocē uz strīdu, viņš sāk runāt kaut ko lieku, iepinas sliktās situācijās, pats sevi sapin, atmasko, sāpīgi reaģē uz baumām, ir nevajadzīgi kontakti. Astotdaļu cikli iespraucas kā sitieni – dienas kad jāsastopas ar meliem, māņiem un zādzībām u.tt.

Tālāk, grafika perioda kritumā vīriešiem no 44 – 88 dienai, tas ir smags laiks. Tomēr viņa kontrasta dienas (1/8) – 55 un 77 – ir kā prāta uzmundrinājums: saasinās atjautība, novērojama paaugstināts sabiedriskums, kontakti, neskatoties uz kopumā nelabvēlīgu noskaņojumu.

Pastāv neliela atšķirība astotdaļu cikla dienu uztverē: dienas, kuras ir tuvākas fāzes beigās, tiek uztvertas asāk nekā tās, kas ir tuvāk sākumam. Piemēram, grafikā vīriešiem 33 un 55 diena būs vairāk sāpīga nekā 11 un 77, kad iespējama labāka paškontrole.

Analoģiski ir sievietēm: krituma periodā – no 0 līdz 44 dienai, perioda pacēlumā no 44 – 88.dienai. Pie tam 1/8 grafika dienas 11 un 33 būs kā atveseļojošas apstākļos krituma periodā, bet 55 un 77 – pasliktinās tās augšējā fāzē. 11 un 77 diena ir vairāk kritiskas, bet 33 un 55 vairāk pozitīvas.

Informācija izmantota no grāmatas “Seno āriešu mācība”,

“Planētas” P.Globa.