Kosmogrammas kodols

Kosmogrammas kodolu veido vairāki rādītāji, kas sevī ietver dažāda veida dalījumu gan planētām, gan zodiaka zīmēm.

        Visu pamatu nosaka „kosmiskais sākums” jeb spēks, kas iedalās trijās daļās:

  • Jaņ – tas ir aktīvais, vīrišķais, dodošais, simbolizē elektriskā lādiņa sākumu.
  • Iņ – tas ir pasīvais, sievišķais, saņemošais, simbolizē magnētisko sākumu.
  • Den – tas ir abu iepriekšējo sadarbības rezultāts, vidus, vienojošais sākums.

Kā redzams, tad šādu dalījumu mēs sastopam arī ķīniešu filozofijā. Jaņ ir Debesis, bet Iņ ir Zeme. Kad Debesis nonāk uz Zemes un izpaužas fiziskā formā, tad transmutācijas rezultātā veidojas Den. Senajā zoroastrisma mācībā Jaņ sauca par Menog, Iņ par Getig, bet Den par Ritag.

       Ar Menog saistīts impulss, radošais sākums, Dievišķā doma. Getig ir sākotnējā impulsa glabātājs, tas ir atkarīgs no Menog un gaida iedarbību no ārpuses. Pateicoties Labai Domai un radošam sākumam rodas Labais darbs. Ritag simbolizē savienojumu un līdzsvaru starp šīm abām pasaulēm, kas saistīts ar Labo Vārdu.

       Trīs pasaules veidojās saskaņā ar formulu:

        Labā Doma – Labais Vārds – Labais Darbs.

       Arī planētas tiek iedalītas atbilstoši šiem trim sākumiem:

Jaņ – Saule, Marss, Jupiters, Plutons;

 – Mēness, Venēra, Saturns, Neptūns, Prozerpīna;

Den – Merkurs, Urāns, Hīrons.

Zodiaka zīmes iedala 4 stihijās jeb pirmelementos. Senajā avestas tradīcijā ņēma vērā arī piekto pirmelementu – Ēteri, tomēr dzimšanas kartes izpētē par pamatu ņem 4 stihijas, jo ēteris nav fiziskā izpausmē.

Sākumā tika radīts ēteris – dievišķā doma, atklāsme, Ciltskoks, no kura nāca un kurā tika radītas pārējās stihijas.

Uguns – aktīvais radošais sākums, kas ir pārveidota un iedvesmota dievišķā doma.

Radošās degsmes rezultātā rodas jaunas formas, tās iegūst apveidus – Zemes stihija.

Pēc pasaules materializācijas, kad ķermeņiem izveidojas redzamas formas, sākas to savstarpēja iedarbība – Gaisa stihija.

Ķermeņu mijiedarbības rezultātā notiek viņu savstarpēja saplūšana un kā rezultāts sajaukšanās – Ūdens stihija.

       Stihijas mēdz būt:

 radniecīgas – uguns un gaiss, zeme un ūdens,

 neitrālas – uguns un zeme, gaiss un ūdens,

pretstati – uguns un ūdens, gaiss un zeme.

Uguns un zeme attiecas pie Jaņ sākuma, bet zeme un ūdens attiecas pie Iņ sākuma.

Attiecīgi zodiaka zīmes un to pārvaldošās planētas tiek iedalītas pa stihijām:

Uguns – Auns (Marss), Lauva (Saule), Strēlnieks (Jupiters);

Zeme – Vērsis (Venēra), Jaunava (Prozerpīna), Mežāzis (Saturns);

Gaiss – Dvīņi (Merkurs), Svari (Hīrons), Ūdensvīrs (Urāns);

Ūdens – Vēzis (Mēness), Skorpions (Plutons), Zivis (Neptūns).

Pirmā stihija ir uguns. Visums radās no uguns un plazmas. Plazma ir kā Dieva elpa, pirmatnējais impulss pasaules radīšanai. Uguns ir vienīgā stihija, kuru Angra-Manju (tumšie spēki) nespēja apgānīt. Viņš spēja tikai piejaukt dūmus ugunij.

Atslēgas vārdi, kas simbolizē šo stihiju: aktivitāte, asums, tiekšanās, uzstājība, plazmas stāvoklis.

Uguns simbolizē radošo degsmi, kas pārveidota ar dievišķo domu. Avestā uguni sauc par Ataru, kas tulkojumā nozīmē augstākā Uguns, tas ir garīgās pārveides simbols, radošā sākuma izpausme, aktivitāte, kas vērsta uz pasaules pārveidošanu.

Uguns ir pasaules gara stāvoklis, iedvesma, kas caurstrāvo Visumu. Katrā priekšmetā ir sava dzīve, pat bez dvēseliskā. Tā arī ir uguns izpausme.

Uguns ir dzīvības sargātājs, tās simbols. Visas trīs zodiaka zīmes (Auns-Lauva-Strēlnieks) parāda uguns stihijas dažādās formas izpausmes: liesma-liels ugunskurs-ogles, no kurām var apdedzināties.

Cilvēkiem ar izceltu uguns stihiju kosmogrammā nepieciešams sevi dzīvē pēc iespējas radošāk izpaust. Sliktākajā gadījumā tādi cilvēki paši sevi sadedzina, neizmanto to lielo enerģijas daudzumu, kas ir viņos, var būt agresīvi, visu graut, īpaši, ja šajā stihijā atrodas Lilita.

 Zemes stihija saistīta ar iemiesoto pasauli, radīto pasauli. Tā ir pasaule jau konkrētās formās.

Atslēgas vārdi: stingrība, stabilitāte, noturība, statiskums, inertums.

Stihijas izpausme caur zodiaka zīmēm (Vērsis-Jaunava-Mežāzis) ir kā mīksts neapstrādāts māls – māla pods, kas ir apstrādāts – noteikts poda izmantošanas mērķis.

Cilvēki, kuriem dzimšanas kartē ir izcelta zemes stihija ir vairāk praktiski, orientēti uz materiālām lietām, pakļāvīgi un atbildīgi. Labākajā gadījumā pasaulē ievieš harmoniju, saskaņu, kārtību, rūpējas par dabu, fizisko pasauli, materiālām lietām. Sliktākajā gadījumā cilvēki var būt konservatīvi, lēnīgi, tiecas gūt visus labumus tikai sev, netic augstākām matērijām, izplūst savās formās, tiecas pēc lielas bagātības, mantas raušanas, visu dara naudas dēļ.

Gaisa stihija simbolizē parādību pirmatnējo saikni, kontakti dažādos līmeņos, informācijas uzņemšanu un nodošanu tālāk, saskarsmi, lietas būtības izpratni, vieglumu.

Atslēgas vārdi: mijiedarbība, plūsma, sakari, informācija, kontakti, starpniecība.

Izpausme līmeņos caur zodiaka zīmēm (Dvīņi-Svari-Ūdensvīrs): haotiska rakstura kontakti-saskarsme izvēles līmenī (vajag-nevajag; gribu-negribu), cilvēki sadalīti grupās draugs-ienaidnieks.

Ja dzimšanas kartē ir izcelta gaisa stihija, tad šādi cilvēki būs vienmēr kustībā, veidos kontaktus, būs uzmanības centrā, patiks daudz rakstīt, lasīt, mācīties. Sliktākajā gadījumā cilvēkiem ir grūtības veidot kontaktus, var būt daudz strīdu, melu, aprunāšanas, krāpšana un zādzības.

Ūdens ir sievišķā magnētiskā stihija.

Atslēgas vārdi: svārstīšanās, nestabilitāte, nesataustāmība, noslēpumainība, ievainojamība, mainīgums, iekšējās pārmaiņas. Gaiss nes sakarus, bet ūdens tos uzņem, tāpēc ūdens skaitās informācijas nesējs. Izpausme caur zodiaka zīmēm (Vēzis, Skorpions, Zivis): tumšie dziļie ūdeņi – kā karsts geizers – tekošs ūdens.

Ja dzimšanas kartē ir izcelta ūdens stihija, tad šiem cilvēkiem piemīt laba atmiņa, viņi var dzīvot fantāziju pasaulē, laba intuīcija, spēja atklāt noslēpumus, sava laika izjūta, svarīga pasaule aiz realitātes robežām. Sliktākajā gadījumā cilvēki var dzīvot savās iedomās, ilūzijās, sekot maldīgiem priekšstatiem, piesārņot ūdeni.

      Zodiaks tiek iedalīts trīs zonās:

1. Radošā zona Jaņ – Auns, Vērsis, Dvīņi, Vēzis (Saule, Marss, Jupiters, Plutons);

2. Līdzsvara zona Iņ – Lauva, Jaunava, Svari, Skorpions (Mēness, Venēra, Saturns, Neptūns, Prozerpīna);

3. Transmutācijas zona Den – Strēlnieks, Mežāzis, Ūdensvīrs, Zivis (Merkurs, Urāns, Hīrons).

Zonas parāda cilvēka augstāko sūtību sabiedrībā savu karmisko uzdevumu izpildē.

 Zodiaka iedalījums pa krustiem parāda sākotnējo cilvēka stratēģisko attīstību. Šeit tiek apvienotas stihijas, kas ir pretstatā. Iedala:

1.     Kardinālais krusts – Auns, Svari, Vēzis, Mežāzis – stratēģija – pastāvīga mērķtiecīga kustība.

2.     Fiksētais krusts – Vērsis, Skorpions, Lauva, Ūdensvīrs – stratēģija – nogaidīšana, pirms pēkšņa lēciena.

3.     Kustīgais krusts – Dvīņi, Strēlnieks, Jaunava, Zivis – stratēģija – taktika prast dzīvē tvert pareizo brīdi.

          Zodiaka dalījums četrās daļās jeb kvadrantos parāda cilvēka dzīves fāzes no karmiskās programmas skatījuma. Šīs fāzes iedalās: Bērnība, Jaunība, Briedums un Vecums. Katrs kvadrants sevī ietver trīs zodiaka zīmes, sākot no Auna zīmes līdz Dvīņu zīmei ir Bērnība, līdz 21 gada vecumam. Ja šis kvadrants ir piepildīts ar planētām, tad visas savas dzīves svarīgās programmas cilvēks iegūs jau bērnībā. Šis dzīves periods būs visspilgtākais. Ja šajā laika posmā cilvēks neiegūst sev nepieciešamo potenciālu, tad vēlāk dzīvē viņam būs ļoti grūti, jo pietrūks savas nostājas, sava iekšējā kodola, ies pa dzīvi kā bērns. Cilvēkiem ar aktīvo pirmo kvadrantu ir vieglāk dzīvē mācīties un visu uztvert. Tāpēc vecākiem ļoti svarīgi šajā vecumā pievērst bērniem īpašu uzmanību, lai vēlāk nebūtu dzīvē jācīnās ar kompleksiem.

        Otrais kvadrants ir no Vēža zīmes līdz Jaunavas zīmei ieskaitot, tā ir Jaunība, vecuma intervāls 21-42 gadi. Šis dzīves periods ir saistīts ar savu spēku izmēģināšanu, radošo izaugsmi, ķermeņa maksimālu fizioloģisko attīstību, jaunības egocentrismu, savu spēju pārvērtēšanu, sevis apliecināšana, jūtu attīstīšana. Ja akcentēts Jaunības kvadrants, tad cilvēka galvenais uzdevums ir mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Viņam jāapgūst dažādi radoši procesi. Jāapgūst profesija, tās iemaņas. Nepieciešams labs skolotājs, kas ļauj cilvēkam pašam mācīties, palīdzot ar gudru padomu. Ja cilvēks sevi nerealizē jaunības periodā, tad brieduma periods var arī neiestāties, viņam būs vēlme visu laiku noturēt sevī šos jaunības gadus, var izveidoties juveniāla psihopātija.

        Brieduma kvadrants ir no Svaru zīmes līdz Strēlnieku zīmei ieskaitot, vecuma robeža 42-63 gadi. Tas ir laiks, kad cilvēkam ir jāapzinās savi spēki, sava radošā nozīme, maksimāli ražīgs laiks, kad cilvēks ir patstāvīgs un neatkarīgs. Šeit gan cilvēks kļūst nedaudz konservatīvs un izmanto savas iepriekšējās darbības augļus. Cilvēkiem, kuriem ir izcelts dzimšanas kartē Brieduma kvadrants jau bērnībā ir daudz kas skaidrs un noteikts. Viņi spēj tikt pāri savām kaislībām, viņiem ir veselais saprāts (kaut arī ārēji tas var nelikties patīkami priekš citiem). Viņiem ir jau sava izveidota vērtību sistēma, kuru gan nepieciešams piekoriģēt, lai neieslīgtu konservatīvismā. Šādiem cilvēkiem piemīt laba spriestspēja, iekšējā harmonija. Viņiem vislabāk jau bērnības kvadrantā nepieciešams pilnveidot savu vērtību sistēmu, lai vēlāk nekļūtu augstprātīgi un nebūtu vēlmes vēlāk citus pamācīt. Vecākiem ar šādiem bērniem var būt grūti, īpaši, ja viņiem pašiem ir izcelts kartē pirmais kvadrants. Var sanākt, ka bērns ir gudrāks par vecākiem.

        Vecuma kvadrants ir no Mežāža zīmes līdz Zivju zīmei, vecuma robežās no 63 gadiem un vairāk. Vecums – tas ir periods, kad noslēdzas ceļojums dzīvei pa šo pasauli. Cilvēki ar izceltu vecuma kvadrantu jau ir ar noteiktu dzīves gudrību sevī. Viņi spēj ļoti dziļi izprast lietu pamat būtību, viņi psiholoģiski sajūt mūžības esamību. Jau bērnībā šādi cilvēki atstāj iespaidu it kā būtu viedi vecīši: viņi visu zina, viņiem ir savs spriedums, pār viņiem ir it kā visziņa aura. Tie ir gudrie, filozofi, kas tendēti ar savu apziņu uz mūžību, tiecas iekļūt aiz reālās pasaules robežām. Tādi cilvēki, sākot jebkuru darbu, redzēs ar ko tas beigsies. Sliktākajā gadījumā var izpausties agra novecošana, cilvēkam šķiet, ka viņš jau visu zina, zūd dzīves interese. Var būt pesimists, melanholiķis, noliegt visu, vilšanās, izteiktas bailes no nāves. Labākajā gadījumā šī kvadranta cilvēks visos dzīves periodos gūst kādu labumu sev, bet maksimāli izpaužas tieši Vecuma periodā. Arī ar šī kvadranta bērniem vecākiem ir grūti viņus audzināt, dot viņiem kaut ko jaunu. Vislabākās attiecības viņiem var veidoties ar vecvecākiem un vecāka gadu gājuma cilvēkiem.

          Zodiaka apli dalot uz pusēm gan horizontāli, gan vertikāli iegūst pussfēras. Horizontālās pussfēras (Ziemeļu un Dienvidu) parāda caur ko cilvēks realizēs savu evolūcijas programmu, caur ko atklās savu potenciālu, kas viņš būs šajā dzīvē: skolnieks vai skolotājs. Savukārt Vertikālās pussfēras (Austrumu un Rietumu) parādīs kā cilvēks izvēlēsies savu ceļu: pats ies un realizēs savu ceļu vai attīstīsies caur sabiedrību un kalpos tai.

         Avestas astroloģijā ņem vērā arī Dzīves Ratu (Dzīves punkts) jeb Zoroastra ratu. Senie uzskatīja, ka katra cilvēka dzīve ir pakļauta noteiktiem kosmiskajiem ritmiem, kurus iedalīja 12 pakāpēs un katru notām saistīja ar vienu no zodiaka zīmēm. Izejot vienu no pakāpēm, cilvēks it kā risina attiecīgās zīmes problēmas. Ja kosmogrammā kādā zodiaka zīmē atrodas planēta, tad dzīves periods, kas saistīts ar šo zīmi, būs ļoti nozīmīgs un planēta būs tā, kas ieslēgs noteiktus dzīves ritmus. Cilvēkam šajā periodā tiek dota iespēja realizēt savu gaišo potenciālu, kas ielikts šajā planētā. Šāda iespēja ir tikai vienu reizi dzīvē! Pretstatā Dzīves punktam ir Nāves punkts, kas virzās pa zodiaka apli pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Tas ejot cauri planētām, rada negatīvus apstākļus un pieredzi.

        Kā noslēdzošais kosmogrammas kodolā ir planētu karmiskais statuss, kuru aprēķina, ņemot par pamatu planētas atrašanās vietu zodiakā un tās saskaņu ar stihijām. Ja planētas karmiskais statuss ir pozitīvs, tad tas nozīmē, ka cilvēks iepriekšējā dzīvē ir guvis pozitīvu mācību un labu pieredzi. Ja negatīvs, tad cilvēks vēl nav iemācījies dzīvot saskaņā un harmonijā gan ar sevi un citiem, viņš ir vairāk pakļauts savam ego, viņam ir negatīva pieredze, vairāk pakļauts visādiem kārdinājumiem.