Mājas un to veidi

Horoskops – karte, kurā atainota simboliska zvaigžņotās debess projekcija uz noteikta visuma punktu un noteiktā laika brīdī. Karte satur informāciju par dažādu astroloģisko objektu izvietojumu, kas ataino sadzīves notikumus uz attiecināto objektu – cilvēks, valsts, dzīvs vai nedzīvs priekšmets. Tā ir vesela programma ar noteiktām darbībām, kuras cilvēkam savā dzīvē jāatrisina un jāiziet cauri (laulības, bērnu dzimšana, katastrofa, loterijas vinnests u.c.).

Vissenākais horoskops, kas tika atrasts Bābelē datējams ar V gs.p.m.ē.

Senatnē horoskopu veidoja no kvadrātiem, kuri atrodas viens iekš otra. Viduslaikos to sauca par Maģisko aploksni vai Maģisko kvadrātu. Šādu savu nosaukumu horoskops ieguva, jo tas izplatījās no magiem zervanītiem, kuri bija  Avestas sakrālo zināšanu glabātāji. Šāda veida horoskops bija populārs sākot no vēlajiem antīkajiem laikiem līdz XVIII gadsimtam.

Māju izvietojumu horoskopā ietekmē cilvēka dzīves vieta. Mainot dzīves vietu uz citu valsti mainās ģeogrāfiskās koordinātes, līdz ar to arī mājas horoskopā. Tomēr jāņem vērā, ka izmaiņas liktenī notiek dzimšanas horoskopa ietvaros. Tajā var notikt nelielas korekcijas. Piemēram, ja cilvēka horoskopā 8.mājā ir Marss Skorpiona zīmē, tad tas var liecināt par vardarbīgu nāvi. Ja cilvēks maina savu dzīves vietu – valsti un Marss atrodas 7.mājā, tad cilvēku var notiesāt uz nāvi, bet ja atrodas 6.mājā, tad cilvēks var nomirt operācijas laikā.

Dzimšanas laikam arī ir liela ietekme uz māju izvietojumu. Ja agrākajos laikos dzimšanas laiku rakstīja aptuveni, tad jau mūsdienās to fiksē līdz minūtei. Protams, ka ideālā variantā būtu labi fiksēt laiku līdz sekundei. Precīzs laiks ir svarīgs, jo tas ietekmē planētas atrašanos grādā, zodiaka zīmē, mājā. Jāņem vērā, ka Ascendents vidēji vienu grādu šķērso 4 minūtēs. Horoskopa mājas parāda sadzīves notikumus, kādi cilvēkam būs jāpiedzīvo savā dzīvē, tāpēc svarīgi zināt precīzu laiku. Ja kāda no planētām tiešām atradīsies uz mājas robežas, tad tā ietekmēs abas mājas.

Māju iedalījums

Džamaspa māju sistēma

Džamaspa māju iedalījums ir viens no senākajiem. Tiek uzskatīts, ka tas varētu būt radies Zaratuštras laikā. Džamasps bija padomnieks valdniekam Vištaspam, kā arī viens no pirmajiem mācekļiem dižajam Pareģim. Šīs sistēmas pamatā ir vienlīdzīgs māju izvietojums no austošajiem ekliptikas grādiem. Pie tam dienas un nakts laikā aušanas ātrums ir dažāds. ASC un Saules koordinātes sakrīt austot. Rietot sakrīt Saules un DSC koordinātes. Saules un MC koordinātes sakrīt patiesajā dienas vidū, bet Saules un IC koordinātes sakrīt patiesajā pusnaktī.

Placida māju sistēma

       Placida māju iedalījumu izveidoja itāļu astrologs un matemātiķis Plačido Titis. Tās pamatus viņš smēlās no Ptolemeja mācības “Tetrabibloss”, kas balstīts uz kvadrātveida māju sistēmu. Placida māju sistēmas pamatā ir dalījums laikā nevis telpā. ASC un MC šajā sistēmā ir kuspīdi pirmajai un desmitajai mājai. Ekliptikas ausma no Asc līdz IC dalās trīs vienlīdzīgās daļās, kas nosaka laika intervālu pirmā kvadranta māju kuspīdiem. Lai atrastu ceturtā kvadranta māju kuspīdus, tad nepieciešams sadalīt trīs daļās pa ekliptiku no MC līdz ASC. Pārsvarā horoskopu sastādīšanai izmanto cilvēkiem tieši šo māju sistēmu.

 Koha māju sistēma

        Koha māju sistēma izveidota nesen. To izveidoja vācu astrologs un filologs Valters Kohs. Viņš apgalvoja, ka viņa sistēma dod vairāk precīzus vidējo māju kuspīdus, jo tie tika aprēķināti ņemot vērā dzimšanas vietas patieso platumu. Tomēr Koha uzskats bija maldīgs. ASC un MC, tāpat kā citās sistēmās bija pirmās un desmitās mājas kuspīds. Citu māju kuspīdi tika noteikti sekojošā veidā. Daļa no dienas MC apkārtmēra, kas atrodas ceturtajā kvadrantā, jādala trīs vienādās daļās. Daļa no dienas IC apkārtmēra, kas atrodas pirmajā kvadrantā tāpat jādala trīs vienādās daļās. Pēc tam iegūtie punkti projicējas uz ekliptiku, ņemot vērā austošo līkni uz ekliptikas. Pārējo māju kuspīdi ir pretēji aprēķinātajiem. Koha sistēmu pamatā izmanto cilvēkiem, kuriem dzīve norit smagos un skarbos dzīves apstākļos, kad ir jācīnās par izdzīvošanu. Tādi cilvēki neiekļaujas sabiedrības noteiktajos rāmjos.

Vienādmāju sistēma

       Vienādmāju sistēma saistīta ar kosmisko sākumu: Jaņ, Iņ un Den. Šajā māju sistēmā ekliptika dalās 12 vienādās daļās. Atšķiras ar sākuma punktu. Vienādu māju sistēma parāda cilvēka psiholoģisko nostāju, attieksmi pret notikumiem. Šī māja orientēta uz personību dažādās dzīves sfērās. Šeit var redzēt kā cilvēks modelē psiholoģiski pats savas dzīves scenārijus. Vienādu māju sistēma dalās vairākās daļās.

1)    vienādmāju sistēma no ASC, kuru zināja jau Ptolemejs. Kā sākuma punkts ir ASC koordināte, no kuras tiek atlikti ik pa 30 grādiem katra nākošā māja. Šis horoskops saistīts ar sievišķo sākumu Iņ. Tas parāda iesaistīšanos notikumos, kas cilvēku piesaista pie zemes, virsmas.

2)    Vienādmāju sistēma no MC atšķiras no iepriekšējās tikai ar to, ka par sākuma punktu tiek izvēlēts MC, kas ir desmitās mājas kuspīds. No šī punkta tiek atlikti 30 grādi katrai mājai. Tā darbojas jebkuros platuma grādos. Horoskops parāda cilvēka psiholoģisko iesaistīšanos notikumos, kas noved pie sasniegumiem, jaunu virsotņu iekarošanas. Tas ir vairāk svarīgi tiem cilvēkiem, kuriem horoskopā izcelts vīrišķais sākums kosmogrammā. Piemēram, izcelts Kardinālais krusts, vīrišķās planētas – Marss, Jupiters, Saule, Plutons – tie ir spēcīgi pēc statusa, spēcīgas arī Uguns un Gaisa stihijas.

3)    Vienādmāju sistēma no viduspunkta starp MC un ASC, kas ir nosacīts XI mājas vidus. I mājas kuspīds atrodas 45 grādus aiz punkta. Visu māju garums ir 30 grādi. Šajā māju sistēmā galvenā uzmanība tiek veltīta māju viduspunktiem. To izmanto tādiem cilvēkiem, kuriem ir jaukta tipa kosmogramma un pārsvarā ir Den sākums.

Medicīnas māju sistēma

         Šīs mājas sistēmas izveide meklējama no Džamaspa sistēmas un vienādu māju sistēmas no Asc. Kā atskaites punkts ir Ascendents no Džamaspa, kas ir pirmās mājas kuspīds. Visām mājām ir vienāds garums 30 grādi. Minētā sistēma tiek izmantota cilvēka veselības stāvokļa diagnostikai. Tā dod iespēju izstrādāt kompleksas metodes diagnozei un tālākai terapijai. Šī sistēma ļauj sasaistīt cilvēka ķermeņa dzīvi, kā mikrokosmosu, ar visām no tā izrietošajām sekām un kosmiskā likuma pārkāpumiem. Tā kā ir diezgan grūti nodalīt sadzīvi no veselības, tad pēc tās var redzēt arī cilvēka attieksmi pret notikumiem, dzīves ritumu.

Regiomontana māju sistēma

         Regiomontāns, pētot Ptolemeja darbus, nolēma, ka “Tetrabiblosā” ir norāde uz māju sistēmu, kas ir atšķirīga no vienādmāju sistēmas. Viņš ne tikai sagatavoja sistēmas aprakstu, bet gan arī sagatavoja diezgan precīzas tabulas māju kuspīdu aprēķinam un pirmatnējām direkcijām. Tās bija pirmās drukātās māju tabulas, kuras ātri izplatījās Eiropā. Sistēmas princips – debesu ekvatora sadalījums 12 vienādās daļās, sākot no austrumu punkta. Pateicoties māju apkārtmēram šie punkti projicējas uz ekliptiku, veidojot uz tās māju kuspīdus. Asc ir I mājas kuspīds, bet MC ir X mājas kuspīds. Šī sistēma nav izmantojama aiz polārā loka. Šo sistēmu izmanto, ja nepieciešams savietot horoskopus, tas ir sinastrijā.

Kirdera māju sistēma

        Rietumu astroloģijā šī sistēma ir pazīstama kā Porfīrija sistēma. Ir zināms, ka šo sistēmu izmantoja populārs astrologs Origēns, kas dzīvoja gadsimtu pirms Porfīrija. Vēl agrāk šo sistēmu izmantoja valdnieku horoskopu sastādīšanai diženais zoroastrisma reformators Kirders. Tajā viņš sastādīja horoskopu Valdniekam Šapuram I. Kirders nebija šīs māju sistēmas autors, tikai to izmantoja. Šajā sistēmā ir divi sākumpunkti – ASC un MC. Pārējo māju kuspīdi tiek aprēķināti dalot trīs vienādās daļās kvadrantus starp MC un ASC, kā arī starp ASC un IC. Pretējās mājas ir vienlīdzīgas izmēros. Kirdera sistēmā sastāda horoskopus valstīm, pilsētām, kā arī valdniekiem, jo viņi ir kā valsts seja. Tāpat arī skatās visus notikumus pasaules mērogā šajā sistēmā, kara darbības, starptautisku līgumu parakstīšanu, starptautisku organizāciju dibināšanu.

Artefiusa māju sistēma

        Tā ir sistēma, kuru izstrādāja Artefiuss, lai pielietotu  domu horoskopa sastādīšanai vai Horāram. Šajā sistēmā ekvators tiek dalīts 12 vienādās daļās. Pēc tam punkti tiek projicēti uz ekliptiku ar lielu apļu palīdzību, kas iet caur punktu, kas atrodas pa vidu starp ekvatora un ekliptikas poliem.

Kampano māju sistēma

         Kampano no Novāras, kas dzīvoja XIII gs. otrajā pusē, bija itāļu zinātnieks un matemātiķis, interesējās par astroloģiju, astronomiju un medicīnu. Savā sistēmā Kampano nolēma sadalīt debesis 12 vienādās daļās. Asc ir I mājas kuspīds, bet MC ir X mājas kuspīds. Pirmā vertikāle tiek dalīta 12 vienādās daļās, sākot no austrumu punkta. Punkti projicējas uz ekliptiku, kas veido mājas. Šajā sistēmā sastāda horoskopus, kas saistīti ar kādas jaunas lietas sākumu – firmas dibināšanu, dokumentu parakstīšanas laiku, kas juridiski apstiprināts, patenta saņemšanu, inaugurāciju. Arī laulību horoskopu var sastādīt šajā sistēmā. Tas parādīs, ka risināsies uzsāktās lietas.

 Morēna māju sistēma

         Morēna māju sistēmā netiek izmantots ASC un MC. Debesu ekvators, sākot no austrumu punkta tiek dalīts 12 vienādās daļās. Pēc tam šie punkti tiek projicēti uz ekliptiku, izmantojot garuma apļus. Šajā sistēmā māju kuspīdi ir vienādi jebkuram ģeogrāfiskajam platumam, tāpēc to var izmantot arī aiz Polārā loka. Sistēmu pielieto nedzīvu priekšmetu horoskopa sastādīšanai – automašīnai, mājas nodošanai ekspluatācijā.

 Alkabisi māju sistēma

Šo māju sistēmu izveidoja arābu astrologs Al Kabisi X gs. Viduslaikos ļoti populārs astrologs. Arī agrāk bija zināma šī māju sistēma. Šajā sistēmā trīs vienādās daļās tiek dalīts loks, kas aust starp MC un ASC, kā arī starp ASC un IC. Iegūtie punkti tiek projicēti uz ekliptiku. Šo sistēmu izmanto lai sastādītu horoskopu dzīvniekiem, cik labi attiecās pret cilvēku, viņu labvēlību, kā arī augu stādīšanai.  

Protams ir arī cita veida māju sistēmas, kas mūsdienās tiek izmantotas minimāli: māju sistēma Zīme-Māja; Horizontālā sistēma, Arktūriešu sistēma, Zariēla sistēma, Topocentriskā sistēma, Indiešu vienādmāju sistēma, Solārā sistēma u.tt.

 Izmantotā literatūra: P.Globa  “Ievads horoskopu mājās”